Galerie: Tank LT-38

Mimořádně cenné fotografie, pořízené přímo britskou testovací komisí ve Farnbourgh. Mimořádně cenné fotografie, pořízené přímo britskou testovací komisí ve Farnbourgh. Mimořádně cenné fotografie, pořízené přímo britskou testovací komisí ve Farnbourgh. Již 14. března 1938, kdy Slovensko vyhlásilo samostatnost, se konaly první vojenské přehlídky, této se zúčastnily i československé tanky LT-38 Slovenská armáda byla jediná, která se zapojila po boku německé do bojů proti Sovětskému svazu hned od 22. června 1941. Zde zničený LT-38 slovenské armády v první den bojů během bitvy o pohraniční město Lipovets.