Galerie: Třicetiletá válka

Rabování v domě, obraz Charlese Landseera (1799-1879). Podobné scény zažívala za třicetileté války také Olomouc Venkované napadají během třicetileté války rabující žoldnéře Scéna z třicetileté války, olej na plátně od Ernesta Croftse (1847–1911) Karl Friedrich Lessing, Obléhání (obrana předkostelí během třicetileté války) Soutěžní návrh na výmalbu auly reálného gymnázia v Eilenburgu. Obraz ukazuje luteránského kněze a hudebního skladatele Martina Rinkarta před ubikací švédských okupantů během třicetileté války v roce 1639 Hrůzy třicetileté války, mědirytina z roku 1635 Hrůzy třicetileté války Řazení a postup vojska během třicetileté války Život za třicetileté války Armáda během třicetileté války