Zanedlouho byl založen i český hasičský sbor. I zde tedy vznikla častá vývojová anomálie typická pro Těšínsko – že v jedné malé obci tříštily své síly dva hasičské sbory, místo aby se spojily, například při lepším technickém vybavení a výstavbě jedné pořádné zbrojnice. Oba hasičské sbory poprvé zasáhly v tomtéž roce při požáru Zarembovy restaurace.

Takto vzniklé požární sbory nedostávaly žádnou podporu od státu, tudíž byly odkázány na vlastní příjmy nebo dary od členů nebo občanů. Z důvodu nedostatku peněz se členové domluvili, že si svépomocně postaví zbrojnici. Každý pomáhal, jak mohl a nakonec vznikla společným úsilím první celodřevěná zbrojnice v obci, která svému účelu sloužila až do roku 1953. V roce 1955 se členové rozhodli, že starou zbrojnici zbourají a postaví novou. Dokončena byla v roce 1958. „Rok 1964 byl pro náš hasičský sbor tragický. Zemřel dlouholetý člen, velitel a předseda Rudolf Samek. Po roce 1960 se začaly psát sportovní a kulturní dějiny našeho sboru. V tomto roce bylo založeno i první družstvo mladých hasičů,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Řeka Zdeněk Kubina.

Po kulturní stránce se zdejší hasiči začali zabývat divadelní kariérou pod vedením bývalého ředitele základní školy, pana Rottmana. „S tímto divadlem sklízeli naši členové úspěchy v širokém okolí. Náš sbor každoročně pořádá tři hasičské soutěže, v únoru hasičský ples, v květnu, ke dni svátku sv. Floriána, výšlap na Goduli se smažením vaječiny a různými sporty, v červnu pořádáme společně s obcí Dětský den a v srpnu hasičský karneval. Jednou za dva roky jezdíme na třídenní turistické zájezdy,“ vypočetl starosta sboru.

V roce 1990 se obec Řeka znovu osamostatnila. A tak se hasičům dostalo větších prostředků na nákup techniky a výstroje z obecní pokladny. V roce 1996 zanikl sbor Smilovic a z tohoto důvodu obec Smilovice požádala SDH Řeka, aby zajišťovala hasičskou činnost i v jejich obci.

Po 32 letech nastala doba znovu zrekonstruovat již nevyhovující starou hasičskou zbrojnici. Obec požádala o dotaci, pomocí které začala přestavba. Celá budova se zvýšila o jedno patro a dostala novou sedlovou střechu s kulturní místností a sociálním zařízením.

Co se týče technického vybavení, v roce 2007 bylo staré vozidlo Robur převezeno do brněnského Technického muzea a byla zakoupena starší automobilová cisterna z Třineckých železáren s označením CAS 25K Liaz. Dále hasiči mají od obce Smilovice dopravní automobil Avia 31A vybavený plovoucím čerpadlem, kalovým čerpadlem, elektrocentrálou, motorovou pilou a dalšími prostředky.

„Naše jednotka se může pochlubit účastí na světovém rekordu v dálkové dopravě vody, který se konal 4. až 6. května 2001 u Máchova jezera. Rekordu se zúčastnilo celkem 1 202 mužů ze 131 SDH, kde pomocí 2567 ks hadic „B“ a 145 hasičských vozů byla dopravena voda z Máchova jezera na vzdálenost 47,2 kilometru v čase 18 hodin a 30 minut. Při tomto pokusu bylo z Máchova jezera vyčerpáno 624 000 litrů vody,“ uzavřel starosta sboru Zdeněk Kubina.

K dnešnímu dni má sbor hasičů v Řece celkem 59 členů, z toho 37 mužů , 22 žen a 4 čestné členy.