Zemský úřad v Brně schválil tento spolek 18. června 1929, čímž byly položeny základy budování dobrovolné požární ochrany v Dolní Lomné. Dle dobové fotografie z roku 1932 lze pak usoudit, že sbor tehdy čítal 19 členů.

Dřevěná budova hasičské zbrojnice se nacházela v místech hotelu, kde stála mandlovna. Hasiči tehdy používali výkonnou ruční stříkačku taženou koňmi, kterou obsluhovalo 6 mužů.

Cvičení ve čtyři hodiny ráno

Prvním velitelem byl místní učitel Lasák. Cvičení a nácviky probíhaly převážně v neděli v časných ranních hodinách. Dnes zní neuvěřitelně a nepochopitelně, že někdo vstával ve čtyři hodiny ráno a nacvičoval ovládání požární techniky. Z kronik je patrné, že sbor rovněž organizoval kulturní a společenské akce a finančně přispíval na místní školu.

SDH fungoval nepřetržitě až do 40. let, kdy jeho činnost přerušila válka. Po jejím skončení se činnost ihned obnovila pod vedením Josefa Maršálka.

V současné době má sbor 53 členů, z toho 15 mladých hasičů, a funguje pod vedením starosty SDH Jana Gorzolky a velitele jednotky Martina Tomicy. Ten říká, že za poslední tři roky se činnost sboru změnila – díky přibývajícímu zájmu mládeže.

Hasiči jsou při akcích vidět

„Sbor ji maximálně podporuje a jsme rádi, že nám na poli sportovním dělá radost,“ řekl Tomica. Hasiči jsou každoročně vidět při všech akcích v Dolní Lomné, jde zejména country festival, Slezské dny a jarmark, sbor se dvakrát ročně účastní bohoslužeb v Jablunkově i oslav sv. Floriána u družebního sboru na Slovensku v Klokočově a v Horní Lomné.

„Na sportovním poli si sbor vedl vždy výborně, soutěžní družstvo se každým rokem účastní hasičských soutěží na Slovensku, Třinecku a Jablunkovsku. Za zmínku stojí úspěch družstva ve slovenské Čadci, kde zvítězilo a získalo putovní pohár primátora města. Letošní mladší a nové soutěžní družstvo se také nenechalo zahanbit a zvítězilo v dobré konkurenci v Milíkově, kde rovněž získalo putovní pohár starosty,“ konstatoval Martin Tomica.

Výjezdová jednotka byla zařazena do kategorie JPO 5, což znamená, že je jednotkou s místní působností, která vyjíždí do 10 minut. „Vlastníme dopravní automobil Avie A 31 a čerpací přívěs. Vozidlo je vybaveno radiostanicí, dýchacím přístrojem, elektrocentrálou, plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, sadou pro zachycením na ropné látky, lezeckou technikou a zdravotním vybavením. Veškeré toto vybavení nám poskytují místní sponzoři,“ vyjmenoval Tomica.

Slavnost je už v sobotu

Dodal, že počet zásahů se za poslední tři roky zvýšil z průměrných šesti na 35. Jednotka vyjíždí převážně k požárům, živelným pohromám a likvidaci hmyzu, zajišťuje technickou pomoc, záchranu osob a řeší i úniky látek.

Tomica upozornil, že právě letos zažili členové sboru velkou událost, která se hasičům poštěstí jednou za život. Podařilo se totiž získat dotaci na stavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice. „Stavební práce začaly v červnu a v listopadu jsme dostali stavbu do užívání,“ připomněl velitel jednotky. Slavnostní otevření nové zbrojnice, navíc s připomínkou 80. výročí založení SDH Dolní Lomná, se koná už v sobotu 28. listopadu. Akce začne v 10.30 hodin.