Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR se na výkon svého náročného povolání musí dostatečně a důkladně připravit. Hasiči musejí při výcviku prokázat nejen teoretické znalosti, ale také zručnost, fyzickou zdatnost, rychlé rozhodování – a v nejednom případě také odvahu. Škála činností, u kterých zasahují, se za posledních dvacet let podstatně rozšířila. Během prezentace byl například k vidění takzvaný ohňový simulátor Firepocket Eco.

„Ten jsme v rámci zkvalitnění výuky zakoupili na sklonku roku 2007. S ním se studenti a posluchači seznamují v rámci praktického výcviku, při kterém jim ukazujeme hoření tříd požárů A, B, C. Učí se je nejen co nejlépe likvidovat, ale také volit vhodný výběr hasiva,“ přiblížil zástupce ředitele SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku Norbert Rabas s tím, že při hašení je nutné mít na sobě speciální oblek s přilbou. „Oblek je vyroben z nehořlavého materiálu. Vysoký žár ovšem při extrémně vysokých teplotách může helmu zdeformovat,“ sdělil tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Při svých výjezdech se záchranáři neobejdou bez „hasičské chirurgie“, do které patří rozpínák, nůžky, bruska, což jsou několikakilové nástroje, kterými s vysokou opatrností, přesností a v co nejkratším čase vyprošťují zraněné osoby z vraků aut. Svou nepostradatelnou roli hraje i psychologická stránka.

„Jen v roce 2010 hasiči při všech událostech zachránili 11 163 životů a zasahovali u 18 053 dopravních nehod,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Ivana Svitáková. Hasiči u některých zásahů provádějí průzkum v hořícím domě. K tomu jsou vybaveni dýchacími přístroji, s nimiž se musejí mnohdy pohybovat v úzkém tmavém prostoru, někdy i ve tmě.

„K tomuto výcviku jim slouží polygon, který simuluje nástrahy, které hasiče při jejich práci potkávají,“ vysvětlil Norbert Rabas. Při zásazích se mohou taktéž dostat do situace, kdy není možné z důvodů odříznutí ústupových cest nebo kvůli riziku výbuchu a zřícení konstrukcí opustit objekt stejnou cestou.

Jestliže hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života, nemají jinou možnost, jak opustit ohrožený prostor ve výšce, potom musí provést záchranu slaněním po laně nebo po nezavodněné hadici.

Jednou z dalších ukázek bylo předvedení vysunovacího žebříku s plošinou. „Dosah je až kolem třiceti metrů. Umožňuje rychlou a bezpečnou evakuaci pomocí speciálního rukávu, v němž se osoby dostanou až na zem,“ sdělil Petr Kůdela s tím, že se včerejší typ prezentace stane asi tradicí. Akci připravili: MV-generální ředitelství HZS ČR Praha, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku – Místku, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR- Středisko Frýdek – Místek.

Profesionálním hasičem se můžete stát dvěma způsoby

Region – V současné době existují dvě cesty, jak se stát profesionálním hasičem. Zájemci mohou nastoupit na denní studium na SOŠ obor požární ochrana. Po čtyřech letech končí maturitní zkouškou, po ukončení se absolvent může ucházet o místo u HZS ČR. Pokud je přijat – je „hotový“ hasič. Podmínkou je ovšem prokázání zdravotní, fyzické a osobnostní způsobilosti.

Druhým způsobem je absolvování kurzu vstupní přípravy příslušníků HZS ČR. Jedná se o tříměsíční kurz pro nově přijaté příslušníky do jednotky PO HZS ČR, kteří byli přijati na základě předložení maturitního vysvědčení libovolné střední školy a splnili další podmínky pro přijetí (zejména zdravotní, fyzickou a osobnostní způsobilost). Do základní praxe v rámci studia a kurzu patří hašení požáru, vyprošťování při dopravní nehodě, zásah na nebezpečné látky, práce ve výškách, záchranné práce na vodě a zamrzlé hladině.

Po získání odborné způsobilosti má každý hasič zařazený do jednotky požární ochrany HZS ČR povinnost účastnit se pravidelné odborné přípravy a jednou ročně prokázat znalosti a praktické návyky před komisí jmenovanou ředitelem HZS kraje. Při ztrátě zdravotní, fyzické nebo osobnostní způsobilosti kdykoli v průběhu profesní kariéry musí být hasič z jednotky vyřazen.

V souvislosti se zásahovou činností zemřelo v letech 2001 až 2009 osm profesionálních a osm dobrovolných hasičů, zraněno bylo 2436 profesio­nálních a 1065 dobrovolných hasičů. Jednotky zasahovaly u celkem 934 406 událostí. Při nich bezprostředně zachránily 66 030 osob a dalších 146 380 lidí před hrozícím nebezpečím evakuovaly.