Hasičský sbor v Mostech u Jablunkova byl založen 6. června 1913. Vše podstatné o jeho historii zájemci najdou na stránkách www.hasici-mosty.webgarden.cz. Zajímavá je však i současnost sboru.

V červenci 2004 byla jednotka přeřazená z JPO III do JPO II. JPO II/1 – jde o jednotku sboru dobrovolných hasičů, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Zřizuje se zpravidla ve vybrané obci, která má více než tisíc obyvatel. Od této doby jednotka zabezpečuje nepřetržitou akceschopnost k výjezdu minimálně jednoho družstva (velitel – strojník a dva hasiči) s výjezdem do pěti minut od vyhlášení poplachu. „Od 1.ledna 2005 jsou rozhodnutím zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova zaměstnáni v jednotce dva hasiči ve funkcích jeden velitel a jeden strojník,“ konstatoval Tomáš Kohut, starosta SDH, který je v jednotce velitelem družstva.

Jednotka má 21 hasičů

Dodal, že v současnosti má zásahová jednotka celkem 21 členů. „Všichni členové mají zdravotní, fyzickou a odbornou způsobilost pro výkon své funkce v jednotce. Ta je vybavena potřebnými věcnými a technickými prostředky a je schopna účinně zasahovat téměř u všech druhů zásahových činností. Mimo jiné je jednotka předurčena pro zásahy u dopravních nehod, ale bohužel nám chybí potřebné hydraulické vyprošťovací zařízení,“ poznamenal Tomáš Kohut.

Hasiči mají novou cisternovou automobilovou cisternou na podvozku Tatra s továrním označením CAS 20-S2Z T 815 4×4.2, která byla vyrobena na zakázku pro mosteckou jednotku v roce 2007. „Je vybavena základními věcnými a technickými prostředky, chybí pouze zmíněné hydraulické vyprošťovací zařízení,“ uvedl Kohut. Druhým vozidlem je dopravní automobil DA 12 VW Transportér syncro, který slouží k dopravě družstva a vybraných věcných a technických prostředků. „Naše jednotka se snaží získat jednu terénní čtyřkolku pro dva hasiče, se kterou by byl snadnější přístup na nepřístupná místa, kterých je v naších horských podmínkách nespočet. Její využití je zejména při průzkumu, pátracích akcích, při dopravě požárního vybavení všude tam, kam se běžná technika nedostane,“ naznačil Tomáš Kohut.

Na čtyřkolku lze v zimním období nasadit sněžné pásy. Díky nim se stává jediným vozidlem, které je schopno se ve sněhu pohybovat. „S tímto nás souhlasně podpořil jak Hasičský záchranný sbor, tak obvodní oddělení PČR Jablunkov, bohužel nás v tomto požadavku finančně nepodpořil Moravskoslezský kraj a následně i obec, která nese největší díl finančních nákladů na provoz jednotky,“ upozornil Kohut.

Událostí přibývá, desetinu tvoří nehody

Stačí si porovnat počty zásahů v jednotlivých letech: 2002 – 62, 2003 – 128, 2004 – 191, 2005 – 271, 2006 – 274, 2007 – 249, 2008 – 196. „No a letos už máme 191 událostí. Samozřejmě převládají technické zásahy, které tvoří zhruba 70 procent, následují dopravní nehody a požáry shodně se zhruba 10 procenty. Zbytek jsou plané poplachy, úniky nebezpečných látek a živelní pohromy,“ shrnul starosta SDH.

Jednotka má územní působnost, zasahuje, kde je potřeba, ale logicky je to zejména na Jablunkovsku. „Jsme připraveni a předurčeni i pro mezinárodní zásahy na území Polska a Slovenska, pokud bude potřeba. Letos jsme například zasahovali i v povodní postiženém Jeseníku nad Odrou,“ připomněl Tomáš Kohut. „Pracujeme i s mládeží, ale jen na úrovni sboru, na okresní soutěže nemáme dostatek času a energie. Letos jsme založili sportovní družstvo žen, které vyhrálo dvě druhá místa na pohárových soutěžích,“ pochlubil se zástupce mosteckých hasičů.