Stalo se tak 7. listopadu 1879. Od té doby sbor funguje nepřetržitě a dnes má 64 členů. Rok 2009 se tedy pro brušperské hasiče nese ve slavnostním duchu. 6. června se uskutečnila oslava výročí založení. „Pro veřejnost bylo na ten den přichystáno na náměstí námětové cvičení, ukázka požární techniky a přijelo i historické vozidlo ZIL 1967. Následovala zahradní slavnost,“ říká starosta místních hasičů Vladimír Špaček.

Sbor dobrovolných hasičů však má i své povinnosti. Přesto, že dnes již požární sirénu často neslýcháme, asistovali brušperští hasiči jen letos na dvanácti zásazích. „Brušperská výjezdová jednotka čítá 21 členů a je napojena na integrovaný záchranný systém. V případě potřeby přijde všem na mobil zpráva,“ vysvětluje jeden z jejích členů Michal Vyplel. Hasiči jsou tímto způsobem rovnou informováni o události, místě, i o tom, jaká technika je zapotřebí. Na výjezd jsou připraveni do pěti minut. Naposledy hasiči vyjížděli 25. června. V Životicích u Nového Jičína dvakrát pomáhali odstraňovat škody způsobené povodní. Letos pak například ještě asistovali při hašení kravína ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Sbor dobrovolných hasičů v Brušperku rovněž pamatuje na své nástupce. „Děti rozdělujeme podle věku na mladší a starší družstva. Každý týden pravidelně trénujeme. V létě jezdíme na soustředění, v zimě se pak udržujeme v kondici v místní sokolovně,“ prozradila Dagmar Vyplelová, která mladé hasiče vede společně s Kateřinou Kozákovou a Michalem Vyplelem. „Celkem pracujeme s třiadvaceti mladými hasiči ve věku od 7 do 14 let,“ dodává Kateřina Kozáková. „Již druhým rokem se účastníme Moravskoslezské ligy mladých hasičů a i přes velkou konkurenci se držíme na předních místech. 21. června v Oprechticích získalo mladší družstvo pohár za třetí místo v této soutěži, “ shrnuje Vyplelová. Každé družstvo ligy pořádá během roku jednu soutěž, do Brušperka se příznivci požárního sportu mohou přijít podívat 13. září. Kromě dětí se soutěží, tentokrát Beskydské ligy, účastní i jedno mužské družstvo a družstvo staré gardy, kam se počítají hasiči nad 40 let.

Brušperští hasiči také spolupracují v osvětě dětí s místní základní i mateřskou školou. V měsíci červnu již pravidelně seznamují žáky s požární technikou či zásadami používání hasících přístrojů. Při těchto akcích v rámci integrovaného záchranného systému spolupracují i s policií a zdravotníky.

Minulý měsíc měli brušperští hasiči svoje zastoupení i na mistrovství světa CTIF. Slavnostního zahájení mezinárodní hasičské soutěže se s praporem sboru zúčastnil jeho místostarosta Václav Volný.

JOHANA LEHOCKÁ