15. května 1908 byly zpracovány stanovy a předány na obecní úřad ke schválení. Během pěti týdnů byla svolána 1.valná hromada zakladatelů a nově přijatých členů pod názvem Jubilejní dobrovolný hasičský sbor v Návsí. 14.června 1908 se sešli představitelé hasičského sboru, aby navrhli a zvolili první výbor této nově vzniklé organizace. Do čela byl zvolen starosta obce Adam Sikora, prvním velitelem se stal rolník Adam Sikora a jeho zástupcem stolař Pavel Kufa.

„Brzy po založení hasičského sboru v Návsí zakoupili naši předkové hasičskou stříkačku, kterou stále vlastníme,“ prozradil současný starosta Sboru dobrovolných hasičů v Návsí Antonín Chýlek. „Máme i původní kroniku, kde jsou „sponzoři“ stříkačky. Kromě členů a občanů, mezi nimiž se pořádala veřejná sbírka, jsou uvedeni například: Těšínský kraj, hrabě Friedrych, Košickobohuminské dráhy, Společenství vzájemné pomoci v Krakově, fa Frankel z Jablunkova, p. Glesinger z Českého Těšína, nebo například kněz Michejda a pekař Niedoba Josef z Návsí. Pro zajímavost, v té době to byly částky od 400 korun po 2 koruny,“ dodal starosta Chýlek.

Hasičská zbrojnice, kde sbor dodnes sídlí, byla postavena v letech 1923 až 1925 a kromě menších úprav je nezměněna dodnes. V kronice jsou ale záznamy, že obec financovala hasiče už v roce 1903, ale jednalo se asi o zbrojnici ve dřevěné podobě a bez registrace. Dále je známo, že existovala hasičská jednotka na pile, ještě před vznikem požární jednotky v Návsí, a ta byla vybavena parní stříkačkou a díky dráze jezdila hasit od Bohumína po Čadcu. „V letošním roce jsme se dočkali rekonstrukce zbrojnice a vybudování sociálního zařízení. Obec letos započala i s výstavbu technického dvora, kde by jsme měli nalézt nové útočiště v podobě velké garáže, schůzovací místností, sprch, šaten a jiného,“ řekl starosta Chýlek.

Do 70. let se sbor hasičů hodně rozrostl a měl i dvě družstva mužů, jedno družstvo žen a čtrnáctičlenný kolektiv mladého požárníka, žáky od 9 do 14 let. V roce 1958 bylo zakoupeno v Martině nové vozidlo Tatra 805, které sloužilo až do roku 1985. Vozidlo bylo vždy plně funkční, velice spolehlivé a vyvolávalo respekt u mnoha sborů, protože jako jediné vozidlo ze dvaceti sborů se dokázalo poprat s těžkým terénem a sněhem a dorazit k požáru v Lomné -chata Tetřev a k požáru chaty Kozubová.

„Když tzv.“kačena“ dosloužila, dostal náš sbor od tehdejšího MNV Jablunkov vozidlo Avia, které bylo staršího data a díky naším členům se ho podařilo udržet u života ještě dalších těžkých sedm let,“ dodal Chýlek. Další změna vozidla přišla u příležitosti oslav 90. let založení sboru v roce 1998, kdy Obecní úřad v Návsí dal hasičům dárek v podobě vozidla Škoda 706 RTHP odkoupením z bývalého podniku KOH-I-NOOR Žihla, kde rušili hasičskou jednotku. Toto vozidlo slouží hasičům dodnes. Hasiči z Návsí pomáhají také kolegům v sousedním Jablunkově při službách v Systému stálých pohotovostí.

„Jedná se o nepřetržité služby, které v Jablunkově jsou a jednotka musí být schopna do pěti minut výjezdu,“ vysvětlil Chýlek. Hasiči však připravují i akce pro veřejnost. V Návsi tak lidé mohli zažít Den hasičů nebo Den veteránů, kde se představila stará vojenská technika, nechybějí plesy a evakuace školy v Návsí. „S jablunkovskými hasiči dětem předvádíme evakuaci školy, kdy některé z dětí zároveň slouží jako figuranti s patřičným nalíčením. Ukazujeme samotný zásah, techniku, ošetření, první pomoc a podobně,“ vysvětlil Chýlek.

V současné době mají hasiči v Návsí kolem čtyřiceti členů, ač před dvaceti lety jich bylo více než sto. „V současné době máme jedno družstvo mužů, které se účastní hasičských soutěží na Jablunkovsku. Do budoucna chceme udělat nábor dětí a vyrazit na soutěže se žáky a náš sbor omladit,“ dodal Chýlek s tím, že které z dětí se chce stát členem místního hasičského sboru, může využít stránky www.sdhnavsi.wz.cz, kde se dozví vše potřebné.

Hasiči z Návsi v minulosti asistovali i u jednoho netradičního zásahu. Zřejmě nejdelší podávání vody ve své době a asi i v republice museli hasiči zajisti před sedmnácti lety, kdy v pralese Mionší hořela statná jedle po úderu bleskem. Byla dutá a hořela uvnitř. Ke stromu bylo veliké stoupání i vzdálenost, hasiči tak natáhli do kopce kolem dvou kilometrů hadic, museli použít 9 čerpadel, účastnilo se 13 družstev profesionálních i dobrovolných hasičů. „Dokonce přijelo na pomoc i vojsko a uvažovalo se o odstřelu stromu bleskovicí. Nedalo se ale ke stromu přiblížit, byl to rozžhavený komín. Nakonec se dostal na místo „lakatoš“ a strom po zkropení palouku vyvrátil na zem a hasiči pak kmen uhasili,“ uzavřel Chýlek.