Dobrovolní hasiči na venkově mívají obrovskou tradici, ve městech ale už bývá zájem lidí o tuto činnost poněkud menší. Místek se však sborem dobrovolných hasičů pochlubit může, a zdejší hasiči nejsou mezi kolegy žádnými nováčky. Jejich tradice je dlouhá celých 135 let, sbor byl založen v roce 1874. Podle dobových záznamů se tenkrát k dobrovolným hasičům přihlásilo 74 zájemců a z nich bylo za činné členy přijato 72 mravně bezúhonných občanů. Na ustavující valné hromadě v prosinci 1874 byl prvním náčelníkem sboru zvolen továrník Jan Rudl. Na darech bylo tehdy vybráno 156 zlatých a 4 krejcary, které byly uloženy u Místecké spořitelny. Už k 1. lednu následujícího roku sbor čítal 126 činných členů.

Dnes už mají lidé ve městě k dobrovolnické práci u hasičů poněkud vlažnější přístup. SDH Místek má nyní šestnáct členů, z toho jeden pracuje současně také u profesionálních hasičů v Třinci. Nejmladším členem sboru je devatenáctiletý Jan Literák a nejstarším místeckým dobrovolným hasičem je dvaaosmdesátiletý Bedřich Kalmus, který se také může pochlubit nejvyšším vyznamenáním Zasloužilý hasič.

„Členem sboru jsem už tři nebo čtyři roky. Místecký sbor bohužel nemá soutěžní družstvo a s vybavením technikou to také není nejlepší. Smysl práce u hasičů ale vidím v práci s mládeží a výchově mladých hasičů. Prozatím je všechno ve fázi příprav, ale mám vizi dát dohromady soutěžní družstvo dětí,“ pověděl nejmladší člen sboru Jan Literák. „Před několika lety jsme měli asi dvanáct mladých hasičů, z toho čtyři děvčata. Když jim ale nemůžeme nabídnout možnost práce s technikou, děti u nás nic nedrží. Abychom zájem dětí opět vzbudili, máme v plánu pořídit auto na přepravu asi devíti lidí s přívěsným vozíkem, kterým bychom mohli s dětmi jezdit na soutěže,“ vysvětlil místostarosta sboru Vladislav Vašek. Přenosnou stříkačku PS 12 už sbor k dispozici má. Místečtí hasiči podotkli, že vytvoření soutěžního družstva dospělých by bylo také pěkné, ale není to tolik podstatné, jako právě práce s dětmi. Poslední soutěžní družstvo dospělých měl místecký sbor do roku 1973.

Hlavně kvůli vytvoření zázemí pro děti chce sbor od města odkoupit alespoň čtyři hektary pozemků v okolí své hasičské zbrojnice v Místku-Bahně, v níž jsou prozatím umístěny jen dvě garáže a bytová jednotka. Hasiči ale plánují zbrojnici rozšířit o klubovnu pro děti a sociální zázemí. Na pozemku, který chce sbor koupit a jenž má prozatím od města jen v pronájmu, by hasiči chtěli vybudovat sportovní hřiště.

„Sami sice soutěžní družstvo nemáme, ale už deset let každoročně pořádáme hasičskou soutěž pro muže a ženy O putovní pohár SDH Místek. Letos se jí zúčastnilo 19 sborů, rekordní účast jsme však zaznamenali asi před třemi lety, kdy se přihlásilo 32 sborů. Tuto soutěž pořádáme v areálu SOŠ A VOŠ požární ochrany v Místku. Pokud se nám podaří koupit pozemky v Bahně a postavit na nich hřiště, budeme pak moci soutěže pořádat tam,“ podotkl Vladislav Vašek.

Svůj „hlavní stan“ ovšem sbor nemá v hasičské zbrojnici v Bahně, nýbrž už od První republiky ve svém vlastním Hasičském domě na Malém náměstí v Místku. Správa a údržba tohoto domu z roku 1928 s klubovnou, šesti bytovými jednotkami a komerčními prostory je jednou z velkých deviz, ale zároveň i starostí sboru. Zajímavostí místeckého sboru je rovněž pětapadesátiletá tradice partnerství s SDH Čadca a čtyřiapadesátileté partnerství s SDH Turzovka.