Sbor má v současné době 94 členů, z toho 77 dospělých (30 žen, 45 mužů, 2 čestní členové) a sedmnáct mladých hasičů. „Starostou sboru je Milan Pečinka, místostarostou Miroslav Juřica, velitelem Vladimír Bílek, zástupci velitele jsou Pavel Šigut a Vladimír Konvička,“ představil své kolegy řidič a strojník Sboru dobrovolných hasičů z Metylovic Aleš Velička.

Mezi členy výboru patří Anna Bílková, Denisa Bílková, Vavřín Michalec, David Pavelek, Radomír Rusina, Pavla Rusinová, Jiří Ryška, Helena Šigutová a Aleš Velička. Revizní radu tvoří Dagmar Jurečková a Gabriela Ryšková. Vedoucí mládeže jsou Denisa Bílková a Zuzana Bílková.

Už v prvním roce své existence si sbor za 500 zlatých zakoupil vozovou stříkačku. Zároveň započal s výstavbou hasičské zbrojnice. Vůbec první hasičský bál se v Metylovicích konal v roce 1897. Kamenem se hasičům podařilo vydláždit podlahu ve zbrojnici v roce 1901, kdy se taky do obce na župní sjezd hasičstva sjelo jednadvacet sborů. Dřevěná věž, která se v té době u hasičárny postavila, sloužila až do roku 1953.

Všeslovanského sjezdu hasičstva v Lublani v Jugoslávii, který se konal roku 1910, se dokonce zúčastnili i tři členové hasičského sboru z Metylovic. Jednalo se o Karla Šiguta, Josefa Kuhejdu a Josefa Bílka. Významnou událost zažil sbor v roce 1927, kdy se mu jen za tři a půl měsíce podařilo postavit novou zděnou zbrojnici. Naopak nepříjemné okamžiky dobrovolníci prožívali v zimě roku 1929 při hašení požáru domu. Protože bylo hodně sněhu, nemohli se k ohni ani pořádně dostat. Řada členů při zásahu utrpěla popáleniny. Motorové stříkačky na cvičení, která byla poprvé nasazena při požáru stodoly farního úřadu, se záchranáři dočkali v roce 1942. Při osvobozování obce byl roku 1945 zničen most na dolním konci, na budování provizorního se významně podíleli i členové hasičského sboru. Motorového vozidla TATRA 30 z Příbora za 60 tisíc korun se dočkali za další dva roky. Rokem1953 se z hasičů stávají požárníci. Sbor začíná pracovat s mládeží a zúčastňuje se i soutěží. „Už dva roky nato se požárníci z Metylovic zapojili do celostátní soutěže v Brně. Družstvo žáků do jedenácti let s dospělým strojníkem panem Františkem Žídkem přijelo, zacvičilo a vyhrálo. Následovalo triumfální přivítání v rodné vísce,“ uvedl pamětník sboru. První komplexní speciální vozidlo DV 8 TATRA 805 začalo sboru sloužit v roce 1957. Nesmutnější okamžiky se staly v roce 1966, kdy nejdříve při autonehodě zahynul ve věku 34 let Břetislav Čupa. Následně ve čtyřiadvaceti letech zemřel na leukémii i další člen vítězného družstva žáků z Brna Láďa Šigut. Nepomohla ani pomoc deseti členů, kteří pro něj darovali krev.

Požárníkům z Metylovic bylo další požární vozidlo CAS 25 706 RTHP předáno v roce 1974. Příštího roku se dočkali i terénního vozu GAZ pro přepravu mužstva. Další změna ve vozovém parku nastala v roce 1985. Vozidlo ARO 240 jim sloužilo až do roku 2000. Sto let od svého založení se slavil v roce 1986. Součástí oslav byla i výstava trofejí v sále pohostinství Obecník. K tradičnímu názvu „Sbor dobrovolných hasičů“ se členové vrátili až po pádu komunistického režimu. V roce 1990 bylo navíc opětovně sestaveno družstvo žen. S finanční pomocí obecního úřadu se zakoupilo vozidlo Volkswagen, které hasiči používají nejen při požárech, ale i na soutěžích.

Nejstarší členové hasičského sboru z Metylovic František Michalec a František Žídek byli na zámku v Přibyslavi vyznamenání nejvyšším svazovým vyznamenáním: Řádem svatého Floriána. Celou řadu pozitivních změn přinesl i rok 2006, kdy se s pomocí sponzorů zakoupil nový agregát, jenž se speciálně upravil na soutěže. Budova hasičské zbrojnice dostala nejen nová okna, ale i novou fasádu, takže se oslavy 120 let od založení sboru uspořádaly v důstojném prostředí.