V současné době se může pochlubit 62 členy, přičemž z tohoto počtu je 16 žen a 12 mladých hasičů. Dalších šest dětí už je přihlášeno a členy sboru se stanou od začátku následujícího roku. „V minulosti jsme měli kolem třiceti dětí ve čtyřech družstvech ve všech věkových kategoriích. Tyto děti ale vyrostly a nastalo asi tříleté období, kdy bylo dětí pro změnu velmi málo. Teď zase přicházejí další děti a situace se pomalu stabilizuje,“ pověděl starosta SDH Skalice Felix Špok.

Pro nováčky z dětských řad je velkým lákadlem i to, když vidí, jak se dospělým členům zdejšího sboru daří v soutěžích. „Máme dvě sedmičlenná družstva mužů, kteří se letos zúčastnili 32 soutěží. Z toho desetkrát zvítězili, třikrát se umístili na druhém místě a třikrát skončili třetí,“ prozradil Felix Špok. Letos se zdejším hasičům dařilo i v okresní hasičské soutěži O pohár starosty okresního sdružení hasičů, kde vybojovali mezi 94 sbory dobrovolných hasičů z celého okresu třetí místo. Výborné však jsou i skalické hasičky.

„Můžeme se pochlubit i soutěžním družstvem žen, které se letos zúčastnily mezinárodní soutěže CTIF v Ostravě, kde se ve věkové kategorii nad třicet let umístily na druhém místě,“ pochválil hasičky Felix Špok. Letošní rok byl pro skalické hasiče obzvlášť úspěšný. V silné konkurenci totiž vyhráli i pohárovou soutěž hasičských družstev – Beskydskou ligu. „I tyto úspěchy pomáhají přilákat zájem dětí. Letos dáváme dohromady nové soutěžní družstvo mladých hasičů, se kterým bychom se už příští rok v březnu chtěli poprvé zúčastnit halové soutěže v uzlování a v hadicové štafetě,“ podotkl starosta sboru.

Skaličtí hasiči ovšem nejen soutěží, ale také sami soutěže v požárním sportu organizují. „Letos jsme na sokolském hřišti ve Skalici pořádali už druhý ročník pohárové soutěže pro dospělé O pohár primátorky města Frýdku-Místku. Minulý rok se jí zúčastnilo přes čtyři sta hasičů a letos dorazilo kolem 350 účastníků,“ konstatoval starosta skalických hasičů. „Přebírali jsme také žezlo Beskydské ligy a v příštím roce budeme jejími pořadateli,“ dodal.

Sbor má k dispozici hasičskou zbrojnici ostavenou v roce 1920 a dostavěnou v 70. letech minulého století. Po desetiletích provozu však už není v nejlepším stavu a nutně by potřebovala rekonstrukci. Skalickým hasičům slouží vozidlo Avia 30 určené jak pro zásahy, tak i pro přepravu osob například na soutěže. „Toto vozidlo už je ale asi třicet let staré a nutně bychom za něj potřebovali novější. Tuto potíž by vyřešilo asi 1,5 milionu korun. letos jsme měli od města slíbeno, že se peníze v rozpočtu najdou, ale přišla krize a proto bychom mohli dostat nanejvýš 800 tisíc korun. To ale na nové vozidlo nestačí. Myslím, že dotaci nemůžeme očekávat ani příští rok,“ pokrčil rameny starosta sboru. Kromě této Avie má sbor ještě dvě čerpadla PS 12, z čehož jedno slouží jako sportovní a druhé jako zásahové.

U dobrovolných hasičů však samozřejmě nejde jen o sport. Ve Skalici slouží i třináctičlenná výjezdová jednotka, která je připravena kdykoliv pomoci nebo zasáhnout u požárů, povodní či jiných pohrom. V posledních několika letech tu pamatují několik velkých požárů, u kterých místní dobrovolní hasiči pomáhali hasit. „Před čtyřmi nebo pěti lety například začala hořet chata ve skalické místní části Na Kamenci. Na chatě shořela celá střecha a ohořelé byly i místnosti, takže se budova stala neobyvatelnou,“ zavzpomínal Felix Špok. Nedlouho poté pak zdejší zásahová jednotka pomáhala hasit další velký požár budovy v osadě Záhoří. I tady shořela celá střecha a stropy pod ní. Požár tu vzniknul od kamen ve zdejší stolárně.

Se živlem se skaličtí hasiči potýkali i v letošním roce, kdy právě na Velikonoční pondělí vzplál seník místního mysliveckého sdružení v lokalitě Na Vrchách. „Tento oheň zapálil žhář. Celý seník shořel do mrtě, vznikla při tom škoda kolem sedmdesáti tisíc korun,“ konstatoval starosta sboru. „Na místě byly dvě cisterny frýdecko-místeckých profesionálních hasičů a jedna cisterna SDH Raškovice. Našim úkolem pak bylo dohašení a dohled nad požářištěm,“ vysvětlil. Při žádném z těchto požárů se naštěstí nikomu nic nestalo.