Krajským trenérem je zkušený kouč Rastislav Trtík, který stál i na lavičce národního týmu. Pod jeho vedením prošla řada vynikajících házenkářů. Ale také spousta budoucích nadějí…

Co všechno máte v Krajském házenkářském centru na starost?

Krajské házenkářské centrum máme zřízeno na rozdíl od jiných krajů. Jsou v něm jasně nastavena pravidla a regule. Já, jako krajský trenér, mám dohled nad týmy chlapců i dívek, ale také provedu školením všechny trenéry, kteří jsou v krajském centru zapojeni. Snažím se zúročit dlouholeté zkušenosti ze svého působení ve vrcholové házené tak, aby byli trenéři a trenérky co nejlépe odborně připraveni na práci s dětmi a mládeží. V projektu Basic Handball 1, který se zaměřuje na přípravku a minižáky, propojuji pedagogicko-didaktické prvky s pohybovými tak, aby vytvořily požadovaný základ pro házenou. Basic Handball 1 disponuje množstvím pohybových her, manipulací s míčem či specifickými metodami výuky při tréninku.

Co plánujete dál?

Vzhledem k pozitivním ohlasům a smysluplnosti projektu,bychom rádi do budoucna, asi do dvou let, zrealizovali Basic Handball 2. Bude se jednat o školení týkající se mladších a starších žáků, mladšího a staršího dorostu. Všichni trenéři absolvují kromě klasických seminářů i náš interní seminář, po jehož absolvování budou schopni vést trénink. A také, jako lektoři, řídit školení trenérů.

Co je cílem těchto kurzů?

Jsou určeny pro trenéry krajského centra nebo pro ty, kteří trenéry být chtějí. K těm se přidají i někteří učitelé ze základních škol. Každý bude dostatečně připraven, aby zábavnou formou uměl pracovat s kategorií, na kterou bude kurz orientován.

Určitě se chystá také propojení s novým areálem Ostravské univerzity…

Areál Ostravské univerzity a její Katedry studií lidského pohybu je krásný. Hřiště bude mít i házenkářské čáry, které jsou potřebné také pro miniházenou. Budou tam probíhat školení, stejně jako finále ostravské školní ligy.

Co by podle vás mělo být posláním házené?

Chci vrátit házenou do pozic, které jí náleží a kam dříve patřila. Jedná se o zdravý pohyb s hodem, skokem a běháním. Jde o přirozený rozvoj dětí, které by měly mít ze sportu radost. Přeji si, aby házená byla pro děti prožitková záležitost, aby se bavily a zároveň plnily úkoly.