Valná hromada vás zvolila novým předsedou klubu. S jakou vizí přebíráte klub?

Je prostá a jednoduchá. Budu se snažit klub posunout dál jak po sportovní, tak po finanční stránce, aby důstojně reprezentoval město Frýdek-Místek.

Nahradil jste Lubomíra Kavku, který klub vedl dlouhých 22 let. Budete chtít pokračovat v jeho cestě nebo plánujete nějaké razantní změny?

Především bych Luboši Kavkovi rád poděkoval za práci, kterou pro klub a házenou ve Frýdku-Místku udělal za dobu svého působení a přeji mu, aby se mu dařilo v jeho soukromém životě. Vždycky u nás bude vítán. V některých oblastech dojde určitě k změně, ale razantní kroky nejsou teď na pořadu dne. Největší prostor vidím v zlepšení vzájemné komunikace, jak uvnitř samotného klubu, tak směrem k široké veřejnosti.

Co vás vedlo k tomu usilovat o tento post a jak náročné bylo přesvědčit ostatní členy výkonného výboru, aby dali důvěru právě vám?

Myšlenky o mém zapojení do působení v klubu trvaly více než dva roky. Letos se v mém osobním životě některé věci potkaly tak, že jsem se rozhodl aktivně vstoupit do působení celého klubu. Jednotlivým delegátům z řad oddílů, kteří se zúčastnili valné hromady, jsem přednesl svou představu a důvody, proč jsem se rozhodl kandidovat na předsedu klubu. Podle výsledků valné hromady se můžu osobně domnívat, že se mé představy shodují s představami jednotlivých delegátů o působení klubu v nejbližší budoucnosti.

Fanoušci už vás mohli zahlédnout na některých extraligových zápasech v uplynulé sezoně. Jak moc jste sledoval dění v klubu?

Házenou jsem dlouhé roky hrál. Ať už ve Frýdku-Místku, v Praze nebo v Třinci, odkud pocházím, takže má účast na extraligových zápasech byla odpočinkem a vždy jsem tam potkal spoustu přátel, se kterými jsem si měl co říci. A to nejen o házené. Pokud jde o dění v klubu jako takové, domnívám se, že po sportovní stránce se může extraligová házená určitě posunout o několik příček výše. Věřím, že se nám to společně podaří.

A co fungování klubu?

Budu se snažit ho více zprofesionalizovat a zprůhlednit. Vím, že chod sportovního klubu je založen především na jednotlivcích, kteří mu věnují svůj osobní čas, a které spojuje láska ke sportu. Tito lidé jsou důležití jak ve sportu, tak v běžném životě. Každý z nás má svůj sen. Některým se ho podaří dosáhnout a jiným ne. Záleží jen na nás samotných. Pojďme si splnit ten svůj sportovní a dosáhnout těch nejvyšších příček.

Zaznamenal jste už nějaké reakce z okolí na tuto změnu?

Nejdůležitější reakcí pro mě byla reakce mých nejbližších. Drží mi palce a přejí mi hodně štěstí.

Co všechno budete mít na starosti?

V klubu budu mít osobně na starost jeho finanční zajištění. Základní řídící pravomoci spojené s funkcí předsedy klubu se budu snažit delegovat na jednotlivé předsedy oddílů. Tito předsedové budou mít větší pravomoci a s nimi spojenou větší zodpovědnost za vnitřní chod jednotlivých oddílů. Na samotnou práci se těším.

Házená se, stejně jako všechny ostatní sporty, hraje především pro fanoušky. Co říkáte na jejich podporu?

Fanoušci házené ve Frýdku-Místku jsou úžasní a tento sport děláme i pro ně. A co bych jim rád vzkázal? Ať nás přijdou podpořit v nové sezoně, která je před námi. Nejen za sebe jim můžu slíbit zajímavé sportovní zážitky a pokud se nám to podaří i posun výš v extralize jako takové.