We surely shall see the sun shine soon.
Jistě brzy uvidíme vysvitnout slunce.

Seventy-seven benevolent elephants.
Sedmdesát sedm přívětivých slonů.

She sells sea shells by the sea shore.
Ona prodává mořské škeble na mořském pobřeží.

Black background, brown background.
Černé pozadí, hnědé pozadí.

Návštěva autoservisu
Seriál (Na)učte se anglicky: Nepříjemnost na cestách

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
Kolik dřeva by svišť naházel, kdyby svišť uměl házet dříví?

She saw Sharif's shoes on the sofa. But was she so sure those were Sharif's shoes she saw?
Viděla na pohovce šerifovy boty. Ale byla si tak jistá, že ty boty, které vidí, jsou šerifovy?

If two witches were watching two watches, which witch would watch which watch?
Pokud by dvě čarodějnice sledovali dvoje hodinky, která čarodějnice by sledovala které hodinky?

Which witch wished which wicked wish?
Která čarodějnice měla které zlé přání?

Nevidíte rychlý pokrok? Hledejte cesty, jak na to

Six sharp smart sharks.
Šest bystrých chytrých žraloků.

Truly rural.
Skutečně venkovský.

Ed had edited it.
Eda to editoval.

Are our oars oak?
Jsou naše vesla dubová?

Štěkáte na špatný strom a proto se cítíte modře? Idiomy mohou potrápit i pobavit

Selfish shellfish.
Sobecká škeble

Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather.
Červená kůže, žlutá kůže, červená kůže, žlutá kůže.

She sells sea shells by the sea shore.
Ona prodává mořské škeble na mořském pobřeží.

I can think of six thin things, but I can think of six thick things too.
Napadne mě šest tenkých věcí, ale napadne mě i šest tlustých věcí.