Jak si na dovolené v zahraničí v restauraci objednat sklenku či láhev dobrého vína? Could we have a bottle of dry white wine, please? (Můžeme dostat láhev suchého bílého vína?). Další užitéčné fráze a slovíčka najdete níže.

Učit se můžete i při brouzdání na internetu
ZAJÍMAVOST: Jak využít brouzdání k jazykovým pokrokům

Další užitečné fráze:

Can I have a glass of semi-dry red wine, please?
Mohu dostat sklenku polosuchého červeného vína?

One homemade lemonade, please. What kinds do you have?
Jednu domácí limonádu, prosím. Jaké druhy máte?

I would like a glass of still/ sparkling water, but not from the fridge, please.
Dal bych si sklenku perlivé/ neperlivé vody, ale ne z ledničky, prosím.

One Coke with ice, please.
Jednu kolu s ledem, prosím.

Užitečná slovíčka:

a bottle of wine – láhev vína
a glass of wine – sklenka vína
white wine - bílé víno
red wine - červené víno
dry wine - suché víno
semi-dry wine - polosuché víno
homemade lemonade – domácí limonáda
a kind - druh, typ
still water – neperlivá voda
sparkling water - perlivá voda
a fridge – lednička
with ice – s ledem

Domácí přípravě věnujte denně alespoň 5-10 minut.
RADA UČITELE: Jak vyzrát na domácí přípravu

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu. 

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky