At the ATM machine (U bankomatu)

Některé věty na displeji bankomatu by vás mohly při výběru peněz v zahraničí překvapit. Jak se s přístrojem domluvit? Naučte se: Enter the amount you want to withdraw. (Zadejte částku, kterou chcete vybrat). Jak vás bankomat upozorní na přečerpaný limit? A jak se vás zeptá, zda chcete vytisknout stvrzenku? Podívejte se na další praktická slovíčka.

Z filmu Pán prstenů
Jak zní nejkrásnější scény ze slavných filmů v anglickém originále

Další užitečné fráze:

Choose the language.
Zvolte jazyk.

Enter your PIN code.
Zadejte Váš PIN.

Your limit has been overdrawn.
Váš limit je přečerpán.

Would you like a receipt?
Přejete si stvrzenku?

Užitečná slovíčka:

ATM machine – bankomat
to choose – zvolit, vybrat
to enter – zde: zadat
amount – částka
to withdraw - vybrat (z bankomatu)
to overdraw - přečerpat (limit na účtu,..)
a receipt - stvrzenka

Konverzace v cizím jazyce
Mluvte jednoduše jako k dítěti

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky