Je těžší učit základy angličtiny dospělé studenty než děti ve škole? Ostýchají se více dospělí během kurzu?
Dospělí nezlobí a pokud se jim kurz nelíbí, přestanou chodit. Hůře si ale hledají čas na učení a na domácí úkoly. Někteří jsou poznamenaní školou a bojí se udělat chybu. Děti ve škole jsou spontánní. Pokud je učitel dobrý, baví je to, učí se hrou. Čím mladší děti, tím rychleji se učí pouhým napodobováním bez gramatického výkladu. Tato schopnost se později ztrácí. Dospělí často potřebují vědět, co se učí a proč.

Jaký je průměrný věk vašich studentů?
To je různé. Učíme děti v individuálních online kurzech. Nejmladší je šestiletá Rebeka, která se učí s Janou, naší českou lektorkou. Dva desetiletí kluci, každý doma ze svého počítače, si povídají s lektorem Danym, který pochází z Austrálie. Čtrnáctiletý Tadeáš vypráví v angličtině svému britskému lektorovi, co se učil ve škole. Desetiletá Eli a osmiletý Erik se učí německy se svou německou lektorkou Martinou.Ve firemních kurzech,  je účastníkům mezi 25 a 60 lety. Do Tandemu docházejí 2 pánové na angličtinu, kterým je kolem 75 let. Dále zde máme partičku 4 kamarádů a kamarádek, všichni jsou již v důchodu. V Tandemu se scházejí 1x týdně (samozřejmě když to bylo vládou povolené), konverzují se svým americkým lektorem o všem možném, jazyk jim někdy rozváže lahvička vína. Je vidět, že na učení jazyků není nikdy pozdě.

Kupujeme zmrzlinu
Seriál (Na)učte se anglicky: Jaká slovíčka použít, když kupujeme zmrzlinu

Jaké pomůcky při výuce používáte?
Děti se rádi učí pomocí říkanek, u dospělých používáme i filmy se specielními interaktivními programy ( např. Mooveez). Velmi oblíbenou pomůckou pro všechny věkové kategorie jsou kartičky se slovíčky , které mohou být i součástí mobilní aplikace a studenti si je mohou vytvářet sami ( toto jim umožňuje např. Quizlet).

Jakých nejčastějších chyb nebo záměn slovíček se studenti dopouštějí?
Víte, co je největší chyba, když máte komunikovat v cizím jazyce? Zapřemýšlejte…Největší chybou je, když nic neřeknete, když mlčíte, když se nesnažíte domluvit. Vše ostatní jsou malé chyby.

Co je nejdůležitější pro úspěšné učení cizího jazyka?
Cíl, pravidelnost a vytrvalost… a nestresovat se: ne musím, ale chci. Udělejte si z cizího jazyka svůj koníček a věnujte se mu.

Mají lidé různé vlohy pro zapamatování si cizího jazyka? Může být někdo rozený talent a jiný dřevo?
Může, ale i ten největší talent musí do učení vložit hodně energie, času a  píle. Každý jsme jiný, každý máme jinou paměť a pro učení nám vyhovuje něco jiného. Někdo se učí posloucháním, někdo si vše musí napsat. Někdo je logik a musí všemu rozumět a stále se ptá „Proč? Co to znamená?“ Někdo se učí intuitivně, čte, poslouchá v cizím jazyce, mluví i s chybami, pravidla si uvědomuje až zpětně.

RADA UČITELE: Důležitý je dobrý slovník

Když je student angličtiny zvyklý učit se v českém prostředí, jaké pak pro něj mluvit najednou třeba  v Londýně s tamními obyvateli – opravdovými Angličany?
Je to určitě náraz na realitu, porozumění rodilým mluvčím v cizí zemi je obtížné, zvláště pokud jde o slang nebo místní dialekt. Nezapomeňte ale, že velká část světa se domlouvá anglicky jako svým druhým jazykem, který se museli naučit. A pak se domluvíte v Číně, v Mexiku a kdekoli jinde.

Dokáže vás v angličtině něco překvapit?
Určitě. Jazyk se neustále vyvíjí, hlavně slangové výrazy, vznikají nová slova a slovní spojení a je stále se co učit.  Pokud jde o studenty angličtiny v našich kurzech, stále mně udivuje, a spíše rozesmutňuje, kolik lidí si v sobě nese bloky v podobě negativních přesvědčení, například „ já to nedokážu, nikdy se to nenaučím, jazyky mi nejdou“ , která získali v dobách školních let.

Jak se vy sám udržujete takzvaně v jazykové formě?
Mám v mobilu aplikaci BBC learning English, čtu knihy v originále, sleduji vzdělávací programy v angličtině, povídám si s lektory.

Co byste doporučil sledovat za seriál v originále svým studentům, aby pochytili dobrý přízvuk, vysledovali skladbu věty a podobně?
Můžeme doporučit aplikaci Mooveez. Je placená, ale může ji využít celá rodina. Dialogy filmů v originále jsou opatřeny českým překladem, vysvětlivkami. Kdykoli si můžete dialog přehrát a zaposlouchat se.

Při překladech názvů se fantazii meze nekladly
ZAJÍMAVOST: Stopa smrti v čínské čtvrti aneb Divoký byl život Králů videa

Dají se pro výuku dospělých využít i klasická videa angličtiny pro děti?
Určitě, ale je tolik materiálů pro dospělé jako filmy, videa na Youtube, písničky, ke kterým si můžete najít slova na lyrics.com.

Co vás na výuce angličtiny baví a co vás naopak unavuje?
Baví mně sledovat, jak mi studenti, zvláště začátečníci, doslova „rostou“ pod rukama. A také jak pokročilejší studenti získávají motivaci a zase mají chuť se odrazit a posunout ještě dál. Je to krásná práce. A co mně unavuje?….Nic mě nenapadá, mám ráda výzvy.