Prvním z hříšníků byl 24letý řidič nákladního vozidla jedoucí po silnici D 48 ve směru na Frýdek-Místek. Policisté zkontrolovali prvně dodržení podmínek pro přepravované zboží. To podléhalo rychlé zkáze, jednalo se o polotovar k výrobě kebabu. Vše bylo v pořádku.

"Po vyhodnocení dat ze záznamového zařízení vozidla (tachografu) a digitální karty ale zjistili, že řidič nedodržel dobu odpočinku, opakovaně překračoval dobu řízení a nerespektoval povinné bezpečnostní přestávky. Jednalo se o závažné porušení v oblasti sociálních předpisů. Dalším takovým porušením bylo zjištění, že v minulosti bylo vozidlo užíváno bez řádně vložené karty v tachografu. Policisty uložená kauce ve výši 100 000 korun byla na místě dopravcem uhrazena, porušení policisté oznámili na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Řidič na místě uhradil uloženou pokutu v příkazním řízení ve výši 5 000 korun," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Před několika dny v odpoledních hodinách zastavili policisté z dálničního oddělení na komunikaci D 48 cizince, který převážel z Česka na Slovensko dva automobily na soupravě složené z odtahového speciálu a přívěsu. Dopravce je povinen vybavit takové vozidlo vybavit tachografem, což neučinil.

"Dále, řidič nedisponoval dokladem, že může podnikat na našem území. A do třetice, policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení. Mobilní váhy vykázaly hodnoty, ze kterých vyplynulo, že tažné a přípojné vozidlo i nápravy byly přetíženy. Tažné vozidlo o bezmála 1,2 tuny… Policisté vyřešili přestupek řidiče na místě v příkazním řízení ve výši 5 000 korun. Dopravci uložili dvě kauce dosahující téměř 120 000 korun a věc oznámili příslušnému správnímu orgánu," řekla dále mluvčí.

 K TÉMATU

Kamion team čítá na čtyřicet moravskoslezských dopravních policistů. Ti směřují kontroly v rámci běžného výkonu služby, ale také při speciálních akcích a kontrolách, zejména na dodržování sociálních předpisů, přepravu nebezpečných věcí a látek, technický stav vozidel, hmotnostní limity vozidel a přepravu nadrozměrných nákladů. Uvedená problematika, včetně samotných kontrol vozidel a řešení případných zjištěných porušení zákonů, je časově i z odborného hlediska náročná a vyznačuje se značnou specifičností.

Za první čtvrtletí roku provedli policisté týmu v oblasti sociálních předpisů 1 624 kontrol, při kterých zjistili 271 porušení. V oblasti přepravy nebezpečných látek dle mezinárodní dohody ADR provedli policisté 56 kontrol, zjistili 5 porušení. Co se týká kontrol nadrozměrné přepravy a překročení hmotnostních limitů motorových vozidel, v období prvních tří měsíců provedli policisté týmu 935 kontrol, u kterých zjistili porušení ve 302 případech, z toho bylo porušení u nadrozměrné přepravy ve 143 případech a překročení hmotnostních limitů ve 212 případech. Podrobit se nízkorychlostnímu vážení odmítlo 8 řidičů.