„Igor Cvacho je renesanční osobnost. Mimo to, že je malíř, grafik a ilustrátor, tak je i výborným hudebníkem,“ řekla Vít Rumian z Galerie U Jakuba. „Návštěvníci této výstavy mají mimo jiného také možnost vidět grafiky, které se týkají Karla Kryla. S Krylem se Cvacho osobně znal a na Slovensku je dokonce pamětní deska věnována Krylovi, kterou Cvacho udělal,“ doplnil Rumian. U Jakuba jsou Krylovi věnovány dvě z vystavených grafik.

Igor Cvacho je absolventem SVŠT Bratislava a studoval na grafické speciálce VŠVU Bratislava u D. Stopiaka a I. Rumanského. Věnuje se grafice, malbě a ilustracím. Vystavoval ve Finsku, Belgii, Holandsku, Turecku, Rakousku, Indonésii, Mexiku, Polsku, Slovensku, České republice a dalších zemích.

V souřadnicích prostoru Igora Cvacha existují, žijí a působí mnohé fenomény, vazby a vztahy, které ho inspirují, motivují a zavazují k osvobozující tvorbě. Inspirace jeho tvorby historicky i duchovně začíná jakýmsi dávným pocitem a sahá od odkazu antiky až k době dnešní postmoderny. Cvacho zná také dědictví surrealismu a fantazii realismu. Zná také magii současného umění znaků a symbolů, i tvorbu těch umělců a grafiků, pro které je tato magie podobenstvím, a toto podobenství je fantazií i snem blízkým jemu. V jeho grafikách dominují celky i fragmenty lidského těla. Je to často ženské torzo jako brána snů a tužeb.