Jedná se o soutěžní přehlídku amatérských hudebních skupin a zpěváků o Cenu diváka a Cenu poroty. Akce se uskuteční v sobotu 20. listopadu ve 13 hodin ve frýdlantském kulturním domě, hostem večera bude kapela Kamelot.

Zájemci o vystoupení z řad amatérských zpěváků a skupin mohou získat další informace a zároveň se přihlásit do 11. října na telefonních číslech: 558 604 128, 558 604 129 a na e-mailové adrese kmalisova@frydlantno.cz. Aktuální informace budou vystaveny na www.frydlantno.cz, záložka Turistika.

Podmínky: soutěžní vystoupení potrvá cca 15 až 20 minut, přesnou dobu stanoví dramaturg soutěže podle počtu přihlášených kapel, zaslání přihlášky s požadovanými údaji do 11. října mailem na adresu – kmalisova@frydlantno.cz, příjezd všech účinkujících na začátek přehlídky, tzn. do 12,30 hodin (pokud nebude čas přehlídky posunut, vzhledem k počtu zúčastněných – bude včas sděleno), v případě, že se do soutěže přihlásí velký počet kapel, vyhrazuje si pořadatel právo vybírat kapely podle času v jakém se do soutěže přihlásili, pořadí soutěžících bude losováno.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje: název skupiny nebo jméno interpreta s adresou a telefonickým (mobilním) spojením a e-mailem (případně i webem), obsazení a stručně historii skupiny (jednotlivce) – historii rozepsat do mailu, styl hudby, kterou skupina (jednotlivec) hraje, požadavky na zvučení (případně stage plan), seznam skladeb (autor hudby a textu), potvrzení zda požaduje kapela (jednotlivec) ubytování či nikoliv. Pořadatelé si vyhrazují právo evidovat pouze ty přihlášky, které budou obsahovat všechny výše zmíněné údaje.

Vítězové budou odměněni v kategoriích: Cena diváka, Cena poroty – 1. až 3 místo, Zvláštní cena poroty.