„Živý betlém uvidí děti ve venkovním areálu muzea letos v novém provedení. Pracovnice muzea připravují na pátek 18. prosince výjevy nejznámějšího biblického příběhu pod názvem AJ… HVĚZDA s originálním osvětlením, hudbou i scénářem,“ uvedla vedoucí muzea Eva Zamarská.

Režie: Josef Bičiště

Dodala, že Živý betlém nově pojal režisér Josef Bičiště s dětmi ze ZUŠ Pavla Kalety z Českého Těšína, ZUŠ Leoše Janáčka z Havířova-Podlesí a s pomocí Těšínského divadla.

„Všichni aktéři procházejí systémem zkoušek. Pro nás samotné bude letošní betlém překvapení také,“ ujistila. „Téměř osmdesát účinkujících se při letošním „betlémování“ sejde už popáté. V minulých ročnících nechyběl u muzeálních jesliček osel, poníci, telátka a ovce. Letos máme v záloze dokonce více zvířátek, ale to je překvapení,“ naznačila Zamarská.

Diváky rozveselí folklorní soubory

Biblické výjevy o narození Ježíška, které doplní bohatý program, začnou v prostorách před budovou třineckého muzea ve čtyřech časových blocích. První začne v 9 hodin a potrvá do 10.30 hodin, další bloky se plánují od 11 do 12.30 hodin a od 15 do 16.30 hodin. Poslední a nejvíce žádaný blok začne v 17 hodin. Maskotem betlému je tradičně pěvecký Štývarův dětský sbor pod vedením Aleny Kostkové, diváky rozveselí folklorní soubory Novina a Jackové, děti si určitě rády poslechnou a zazpívají známé pohádkové písničky v podání skupiny Aspekt s hostem Beatou Filipkovou.

K Živému betlému se zatoulá i betlémská bytost, která bude celý den děti bavit a obdarovávat. Ve večerních hodinách se rozzáří vánoční ohně. „Ani na šikovné děti pracovnice muzea nezapomněly. Už teď se na ně těší betlémští řemeslníci – kovář, který jim pomůže ukovat podkovičku pro štěstí, dráteník přicházející až ze Slovenska pomůže vyrobit malé kouzlo z drátků, lektorka a floristka Pavla Vitková předvede zdobení „baněk“ a děti si je budou moci samy namalovat a odnést. Kdo se nebojí krásných a ušlechtilých zvířat, jako jsou koně, může se po celý den povozit,“ naznačila Eva Zamarská.

Součástí akce je výtvarná soutěž

Součástí akce je vyhlášení již 14. ročníku vánoční výtvarné soutěže „Betlém, jak ho umím já!“ Mladí výtvarníci si ceny s diplomem přeberou v 14.30 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout vánoční výstavy – historické betlémy z Třebíče a Symboly zimy a zimních svátků. V Galerii Na schodech se prezentuje Stanislav Zorman se svým hostem, malířkou Monikou Krzakiewicz z Krakowa.

Zamarská dodala, že 18. prosince si návštěvníci připomenou, jak to bylo v minulosti s betlémy. Historicky první živý betlém provedl italský světec František z Assisi kolem roku 1223. Skutečné jesle, ke kterým přivedl oslíka, volka a další aktéry zrození Krista včetně andělů, pastýřů a Svaté rodiny instaloval ve skalní sluji u italského Grecia. Svůj záměr s živým obrazem betlémské idyly si tehdy nechal pro jistotu povolit u papeže. „Velké poděkování patří především pracovnicím muzea a všem aktérům, kteří určitě s velkou dávkou odvahy a svou energií a nadšením strhávají další a další spolupracovníky k vytvoření tak rozsáhlého díla, jako je Živý betlém,“ zdůraznila vedoucí muzea Eva Zamarská.