Kromě prodeje koláčů či prohlídky prostor školy, mohli návštěvníci zhlédnout třeba výstavu umělecké fotografie bývalé žákyně Veroniky Klepáčové, kde si přišli na své hlavně fandové černobílé fotografie a historických fotoaparátů, nebo výstavu školních kronik. Velký počet diváků přilákalo vystoupení, které během dvou měsíců nacvičili žáci školy se svými učiteli.

Představení zahájila ředitelka školy Zdena Přadková, která návštěvníky zasvětila do tajemné historie čeladenských škol, jež začíná už roku 1786 založením první farní školy v této obci. Po proslovu následovala vystoupení folklorního sboru Četynka a žáků jednotlivých tříd. Část programu vyplnili také studenti Základní umělecké školy z Frýdlantu nad Ostravicí či absolventky ostravské Janáčkovy konzervatoře a zároveň bývalé žačky čeladenské základní školy Lada Myslikovjanová a Tereza Satinská.

„Představení se mi moc líbilo. Vystupovaly přece děti a bylo vidět, že to měly pečlivě připravené. Určitě se ještě zajdeme mrknout na výstavy,“ prozradil jeden z tatínků Tomáš Rusňák.