Adventní koncert bude představovat částečnou rekonstrukci mariánské mše tak, jak se rozvíjela od raného středověku až do druhé poloviny 16. století. Zazní nejen klasické gregoriánské zpěvy, ale prostor bude též věnován typicky českému repertoáru rorátních mší, kde se ke slovu dostanou i duchovní písně, a to jednohlasé i vícehlasé. Během koncertu bude možné pomyslně zalistovat několika staletími hudebních dějin.

Výtěžek koncertu bude použit na podporu činnosti charitní pečovatelské služby. Jedná se o terénní službu, která nabízí pomoc osobám se sníženou soběstačností. Pečovatelky dochází nebo dojíždí do domácností uživatelů. Charitní pečovatelská služba poskytuje základní činnosti a úkony, které zahrnují širokou škálu pomoci při péči o vlastní osobu nebo domácnost, například pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy a jiné. Cena vstupného je 200 korun. Předprodej vstupenek probíhá v knihkupectví U Jakuba ve Frýdku-Místku.