Mezi další investice patří nová podlaha ze supíkovického mramoru v presbytáři a nové rozmístění soch a obrazů křížové cesty v celém kostele. Již minulý rok se provedla oprava kostelních varhan.

„Před dvěma lety padl ve farní radě návrh, aby náš chrám měl pevný kamenný oltář, jak se sluší a patří. Na stůl byly položeny různé projekty, až se nakonec ujal návrh místního architekta Ing. Jana Blažka,“ uvedl místní farář Petr Fichna ve zpravodaji obce.

Hlavní liturgické prvky presbytáře, oltář a ambon, jsou modelovány jako pramen.

Do nového oltáře budou vloženy tělesné ostatky Metoděje Dominika Trčky, místního rodáka, katolického kněze, řeholníka a mučedníka, který byl obětí komunistického pronásledování katolické církve v Československu.