Vystavené fotografie jsou výběrem prací studentů druhého ročníku oboru Užitá fotografie a médi ze Střední umělecké školy vOstravě. Jde o nejlepší snímky, které vznikaly vprůběhu uplynulého školního roku.“ zahájil výstavu profesor Jiří Hrdina vGalerii 7 vOstravě.

Návštěvníci se mohli seznámit s pěti žánry ve fotografií - portrétem, krajinou, zátiším, rodinným dokumentem a aktem.

Důvod, proč se mi výtvory studentů líbí, je, že jsou mladí a plní citu. Je to pro mne možnost znovu prožívat radost, obavy, nadšení i pochybnosti,“ vysvětloval Hrdina. „Mladí autoři se snažili vytvořit nejen technicky kvalitní fotografii, ale také fotografii obsahující pro ně to hlavní - svébytnou myšlenku. Ve sto procentech jde o klasickou černobílou fotografii .Ta vzhledem ke své technické obtížnosti totiž paradoxně umožňuje o výsledku více uvažovat, nenahrazovat tak tvůrčí proces a úvahy kvantitou digitální náhody,“zdůraznil profesor.

Své fotografie vOstravě vystavilo celkem osm studentů, ztoho dvě dívky znašeho okresu.

Jelikož je to moje první výstava,byla jsem dost nervózní a zvědavá, co budou na mé fotografie říkat ostatní lidé, nejen profesoři ze školy. Akce je to ale perfektní, myslím, že jsme všichni moc šťastní, že jsme dostali příležitost vystavit své práce. Příprava byla sice trochu únavná a náročná, ale myslím, že to stálo za to,“ svěřila se jedna ze studentek Markéta Petrovská zKunčic pod Ondřejníkem. Další vystavující je Veronika Klepáčová zČeladné. „Je to také má první vernisáž a překvapila mě vysoká účast i zájem návštěvníků o naše práce. Je fajn vidět jejich reakce na své fotografie. Já osobně vystavuji portrét vpřirozeném prostředí, inscenovanou krajinu a umělecký akt, který byl také tématem letošní závěrečné klauzurní práce. Jsou to fotografie, které se mi vtomto školním roce nejvíce povedly, proto mě zajímá, který zmých souborů se bude nejvíce líbit,“ prozradila sedmnáctiletá studentka.

Kromě blízkých příbuzných mladých talentů, si fotografie přišli prohlédnout také další studenti střední umělecké školy i ostatní milovníci umění. Na celoroční práci své vnučky se přijela podívat třeba Lenka Červenková až ze Starých Hamer. „Je to moc pěkná výstava. Pečlivě jsme si smanželem prohlédli všechny fotografie. Jako hodně zajímavé nám přišly fotky znázorňující akt, který byl nafocen vtak netradičním prostředí, jakým jsou posilovna či tramvaj,“ popisovala návštěvnice.

Výstava v ostravské Galerii 7 potrvá do 31.srpna a je otevřena vždy od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.