Tehdy byla vyhlášena soutěž k výročí narození básníka Petra Bezruče Beskydský ještěr, která se s určitými přestávkami dožila dnešních dnů. Do třiceti let se tato soutěž stala celostátní a v posledních letech i mezinárodní, protože letos v září se filmařského klání ve Frýdku-Místku zúčastnili také filmaři z Německa a Slovenska.

Z Německa zaslal hraný film nazvaný zachráněn Oskar Siebert, ze Slovenska pak Ján Kusko reportáž V Uhlisku nad Porubkou a minutový hraný film Liečitel, který od poroty získal v kategorii hraných filmů 2. cenu. Také frýdecko-místečtí filmaři z Klubu filmových amatérů nezklamali, když tuto soutěž obsadili osmi filmy. Eduard Mocek filmem Umění ohně získal jak cenu města Frýdku-Místku, tak i 1. místo v kategorii dokumentů. Další člen klubu Bohumil Cihla svým filmem Větřák obdržel čestné uznání a Zdeněk Zicha v kategorii experimentálních filmů bral dílkem O zraku a vodě2. místo.

Letošní 29. ročník byl úspěšný jednak tím, že se do soutěže přihlásilo více jak padesát filmů a předvýběrová porota vybrala do soutěže 40 filmů. To znamenalo sedm hodin projekce. Ještě před samotným promítáním se o zahájení postaral soubor Babek z Havířova s programem lidových písní a tanců. V úvodu pak obdrželi tři nejstarší předsedové filmových klubů Slezanu a Válcoven Karel Hlosta a Vilém Vlk čestná uznání za dlouholetou práci pro film od roku 1957 od NIPOS Artama Praha a českého výboru UNICY zlaté medaile a dlouholetý člen klubu Válcoven Milan Pánek k svému životnímu jubileu dostal čestné uznání. (vv)