Programovým magnetem podzimu v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic je určitě listopadová série pěti koncertů Jaromíra Nohavici.

Náš současný nejúspěšnější písničkář v bývalém plynojemu vystoupí s Janáčkovou filharmonií Ostrava pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviće a také s akordeonistou Robertem Kuśmierským, a to ve dnech 12. až 15. listopadu.

„Hlavní předprodej na všechny koncerty se uskuteční pouze první říjnový den ve vstupní hale Gongu v Dolní oblasti Vítkovic od 16 do 21 hodin. Vstup do samotného areálu bude možný už od 15.30 hodin," říká Jana Linková, manažerka Jaromíra Nohavici.

Gong. Ilustrační foto

Netradičně zde v tento den v rámci prodeje vstupenek proběhnout také „volné prohlídky" NKP Dolní Vítkovice a to od 15 do 22 hodin. V rámci prohlídky NKP si návštěvníci budou moci samostatně projít celou vysokou pec a na jednotlivých stanovištích jim průvodci podají výklad.

„Noční výhled na Ostravu opravdu doporučujeme," dodává Linková.

Přestože od 1. října bude zahájen prodej vstupného také v Ostravském informačním servisu (OIS) Elektra, pořadatelé koncertu radí zakoupit si je raději 1. října rovnou v Gongu, kde bude připravena většina vstupenek a již zmíněná možnost samostatných prohlídek Dolní oblasti Vítkovic.

Od 2. října se budou zbylé vstupenky doprodávat již jen v Ostravském informačním servisu.

KONCERTY

Koncerty se uskuteční ve dnech 12. až 15. listopadu, vždy od 20.00 hodin.

Ve středu 14. listopadu se uskuteční koncerty dva. První začne už v 17.00 hodin, druhý opět ve 20.00 hodin večer.

Ceny vstupného činí 450, 550 a 650 korun.