Soutěžilo se v kategoriích – fotografie, film, literární tvorba a literární tvorba-blog. Témata byla zaměřena na přírodu, krajinu, člověka a hory a jeho práci v nich. Součástí dvoudenního setkání autorů byla nejen výstava fotografií a promítání soutěžních filmů, ale i workshopy, na kterých měli autoři možnost v diskuzích se setkat s odbornými garanty jednotlivých sekcí a prodiskutovat s nimi svá obeslaná díla. Nechyběl ani večer hostů, na kterém prezentoval horolezec a fotograf Milan Kapusta svá díla, ale také vzpomínková beseda se členy expedice Everest’84 po 25 letech. Akce byla ukončena Večerem vítězů s prezentací oceněných děl a vyhlášením výsledků soutěže. Slavnostní afterpárty ukončila celý festival.

Literární klub Petra Bezruče z Frýdku-Místku byl zastoupen třemi jeho členy. Svou prózu představila Marta Dvořáková. ,,Je to zdařilá výstižná črta prozrazující dobrý postřeh a svědčící o tom, že autorka má dar umění rozdávat čtivou prózu,“ prohlásil odborný garant přes literaturu slovenský básník Pavol Hudák. Marta Dvořáková přispěla rovněž do kategorie fotografie, a její záběry z horské přírody byly vystaveny v Tatranském muzeu.

,Dílo Marie Kolouchové prozrazuje, že je perspektivní autorkou, že má schopnost vyprávět výstižným literárním jazykem zajímavé příběhy a měla by je nabídnout časopisům, kde by našly své místo,“ zhodnotil její prózu Pavol Hudák.

Básnické dílo Jiřího Otípky (Mysli vzkříšení, Bivak ve stěně Gerlachu, Po pádu) bylo porotou velmi příznivě hodnoceno a oceněno diplomem v kategorii literatura, který mu byl předán na slavnostním Večeru vítězů. Na otázku Pavla Hudáka k Jiřímu Otípkovi, co je zdrojem inspirací k jeho básnické tvorbě, Otípka odpověděl: ,,Moje několik desítek let trvající horolezecká činnost se stala nepřebernou studnicí prožitků a niterných citů k horám, spojených s láskou k Vysokým Tatrám. Z ní čerpám a ztvárňuji je do poetické formy.“

Zúčastnění členové Literárního klubu Petra Bezruče se shodli na tom, že dobře organizovaný a programově zajímavý festival Horalfest byl pro ně přínosem i povzbuzením k jejich další literární činnosti. Využili jej k navázání řady kontaktů s účastníky festivalu i jejich organizátory, které přispěly k rozvoji přátelství mezi Slováky a Čechy na poli literární tvorby.

Dokladem tohoto vztahu a zcela neplánovaným zážitkem bylo osobní setkání se skupinou slovenských horolezců v čele s účastníkem expedice na Everest roku 1984 Petrikem.

DAJANA ZÁPALKOVÁ