Projekt „Sám se svým stínem" v nejednom ohledu překračuje obecně vžité představy o jazzu a zároveň bourá hranice mezi jednotlivými hudebními žánry. Jiří Stivín je významný český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel, původním povoláním filmař. Studoval kameru na FAMU, ale po absolutoriu se věnoval výhradně hudbě. Jeho hudební projev charakterizují nespoutanost, improvizace, časté přecházení mezi jednotlivými hudebními styly.

Jeho dvojalbum Výlety bylo v roce 1981 zařazeno mezi nejpozoruhodnější evropské jazzové projekty roku. Od poloviny osmdesátých let také pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, kde vyučoval hru na zobcovou flétnu. Věnuje se tvorbě hudby pro film a divadlo. Založil všeobecně prospěšnou společnost Centrum pro improvizaci v umění. V poslední době se věnuje také dokumentární filmové tvorbě a fotografii. Dne 28. října 2007 mu prezident Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Ve Frýdku-Místku před jeho koncertem vystoupí žáci Základní umělecké školy Frýdek-Místek.