„Jedná se o sérii deseti fotografií zachycujících dobrovolníky, kteří věnující část svého volného času pomoci dětem, mládeži, seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením,“ řekla Lucie Protivanská z Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Českém Těšíně.

„Chceme touto formou ukázat, jak lze nezištně pomáhat druhým, potřebným lidem. Našim záměrem je přesvědčit veřejnost, že dobrovolnictví není pouze kreativní aktivitou mladých lidí, ale součástí životního stylu nás všech – bez ohledu na věk, povolání či jiné charakteristiky,“ dodala Protivanská.

Kavárna Empatie, která pomáhá lidem s postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti a zapojovat je tak více do běžného života, nebyla pro uspořádání výstavy vybrána náhodou. „Jde o místo, kde se lidé pokoušejí znovu nalézt význam slov jako porozumění, tolerance, vcítění – slova, která v komunikaci denně používáme, ale zároveň přestáváme vnímat jejich obsah a opodstatnění. Dobrovolníci je zde uvádějí v život, vnášejí radost, pohodu a pozitivní „vánek“ do života potřebných lidí,“ doplnila Protivanská a doplnila: „Právě tyto okamžiky jsme se pokusili zachytit prostřednictvím fotografií a srdečně tímto všechny zveme k návštěvě.“

Fotografie zachycující činnost dobrovolníků budou v kavárně Empatie k vidění po celý červen.