Během absolvování gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí navštěvoval Mojmír Klímek (ročník 1943) výtvarný kroužek vedený profesorem Sovjákem. V rámci studia na Stavební fakultě VUT Brno prošel dvěma semestry kreslení u profesora Doubravy. S fotografováním začínal během těchto studií v Brně návštěvou základního kursu fotografie. Další vlastní samoukové vzdělání si doplnil studiem na Lidové konzervatoři v Ostravě v oboru výtvarná fotografie. V letech 1980 až 1992 fotografoval dokumentární a reklamní fotografii pro Ingstav Brno, jehož byl zaměstnancem.

V dalších letech byl občasným fotografem pro noviny a to Československý sport, Nová Svoboda, Moravskoslezský den a Ostravský večerník. Tyto deníky otiskovaly jeho fotografie se sportovními náměty a reportážní snímky. Nezanedbatelná je také jeho spolupráce s reklamním studiem – Dům reklamních služeb v Ostravě. Výtvarnou fotografií se představoval v odborných časopisech Photoart a PhotoLife.

V součastné době pořizuje snímky z cest ze zemí, které navštívil. Tyto fotografie představil veřejnosti na několika výstavách: 2002 – Brno (Stavební fakulta VUT – antické Řecko), 2003 – Frýdlant n. o. (gymnázium – Řecko), Štěpánkovice (KD – Řecko), 2004 – Frýdlant n. o. (gymnázium – USA, západní pobřeží), 2005 – Štěpánkovice (národní parky USA), Liptovský Mikuláš (Vysoké Tatry), 2007 – Praha (Písecká brána – Arménie), 2008 – Frýdlant n. o. (galerie – proměny města Frýdlantu nad Ostravicí), Ostrava (Galerie Budoucnost – národní parky USA, panoramatické fotografie).

(mach)