To první proběhlo v roce 2005 v hostinci U Fucimanů ve frýdlantské části Nová Ves, když klub vydal knihu Beskydský breviář. Tehdy se sešli umělci a starostové z české a slovenské strany Beskyd, aby si porozprávěli, čím na jejich tvorbu působí Beskydy a co by se mělo udělat pro jejich zviditelnění.

Druhé setkání se uskutečnilo v roce 2006 v rekreačním středisku Budoucnost – opět na Nové Vsi a mělo název Literární Beskydy. Zde dostali přednost spisovatelé našeho kraje, aby se vyjádřili k tomu, jak Beskydy ovlivnily jejich díla. Nedostavili se bohužel přátelé ze Slovenska, ale jen z Polska. Tato beseda přispěla k vzájemnému poznání autorů a přátel literatury.

Třetí akci tohoto typu uspořádá Literární klub v sobotu 26. září od 10 hodin v Kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí. Opět se sejdou spisovatelé a literární vědci, aby si pohovořili o působení regionální literatury v souvislosti s českou literaturou. Odpolední část programu bude zaměřena na křest knihy o J. M. Kadlčákovi, který ve Frýdlantu působil v letech 1896 až 1924. Byl nejen dobrým učitelem, ale i poslancem a členem říšské rady a později národního shromáždění. Pomáhal mnoha občanům města i okolí při vyřizování žádostí, postaral se o postavení hráze proti povodním, prosazoval češtinu proti němčině, snažil se o zlepšení hospodaření v kraji. Prosadil pro naše město název Frýdlant nad Ostravicí (dříve Frýdlant u Místku). Vydáním této knihy chce město vzdát hold tomuto svému občanovi, po němž je také pojmenována ulice města.

MILOSLAV OLIVA