Knihovna nabízí zájemcům o odbornou a regionální literaturu více než 38 tisíc svazků knih, přírodovědné a společenskovědní vědecké časopisy. Knihovní fond zahrnuje především naučnou literaturu se vztahem k regionu Frýdecko-Místecka, severní Moravy a Slezska. Ve studijní knihovně lze knihy zapůjčit pouze prezenčně.