Výstava bude probíhat ve všech výstavních síních frýdeckého zámku od 16. dubna do 31. května.

Rodačka z Čeladné vystudovala propagační grafiku na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. V současné době žije a působí ve Frýdku-Místku, kde pracuje jako výtvarnice Muzea Beskyd. Její výtvarný vývoj a růst začal u figurální tvorby a realistického portrétu. Později došlo v jejím uměleckém vývoji k významnému posunu, který byl způsoben vlivem východních filozofií, ve kterých hledala odpovědi na mnohé své otázky. Její výtvarná tvorba je řazena do sféry tzv. pozitivního senzualismu.

Věnuje se již řadu let józe a v současné době je ředitelkou známé Školy jógy Karakal působící ve Frýdku-Místku i jeho okolí a ve Vysokém Mýtě. O Lence Kovalové lze bez nadsázky říct, že se jí podařilo propojit svůj každodenní život s hlubokými prožitky tvůrčího potenciálu, kdy pomocí kouzla barev, tvarů, stínů a světel vtahuje diváka do tajemné oblasti svého vnitřního světa a nabízí mu meditativní zamyšlení, případně i odpovědi na jeho otázky, které měl dosud uzavřené.

Kovalová uspořádala čtyřiadvacet samostatných výstav v celé České republice, vystavovala dvakrát ve Francii, Německu, mezi zajímavé výstavy patří například výstavy v pražských galeriích Zdeňka Hajného – Cesty ke světlu, Jana Kristoforiho – Vox Humana, v Orlickém muzeu v Chocni nebo v Galerii Mlejn v Ostravě. Mnoho lidí ji zná rovněž jako autorku mnoha přitažlivých nástěnných kalendářů, z těch posledních jmenujme alespoň Tajuplný Vesmír – náš domov 2008 nebo Hvězdy a my 2009.

Významnými termíny výstavy budou neděle 19. dubna, kdy se v 16 hodin bude v Rytířském sále frýdeckého zámku konat vernisáž výstavy s úvodním slovem Zdeňka Šebesty, na kterou přijal pozvání Alfréd Strejček s houslovým doprovodem Haliny Františákové, pak 6. květen, kdy bude probíhat doprovodný program Obrazy – okna do duše – arteterapie a setkání s autorkou a v neposlední řadě 31. květen v 16 hodin, kdy se bude konat derniéra výstavy se závěrečným zamyšlením nad hledáním a nalézáním harmonie etických i estetických hodnot.