Pět vánočních koncertů v průběhu několika svátečních dnů v moravských chrámech přineslo sváteční atmosféru a umělecký zážitek všude, kde bašský sbor vystoupil – v místeckém kostele sv. Jana a Pavla, sv. Martina ve Skalici, v bašském kostele sv. Václava, ale také na Valašsku v kostele sv. Máří Magdalény v Hovězím a v chrámu sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově. Vánoční koncerty Lašský smíšený pěvecký sbor zakončil v neděli 2. ledna v Hodoňovicích, koncert se konal v zaplněné zdejší kapli Panny Marie.

Při všech vánočních koncertech sbor uvedl za doprovodu smyčcového orchestru učitelů ZUŠ z Frýdku-Místku českou mši vánoční Hej Mistře od Jana Jakuba Ryby, které již více než po dvě století patří neodmyslitelně k oslavě našich Vánoc. „Ohlasy na koncerty byly vynikající. Možná si ani většina z návštěvníků koncertů neuvědomuje, kolik námahy, obětavosti, ale především nesmírné lásky k sborovému zpěvu je za jejich přípravou,“ připomenul Jaroslav Šmíd, předseda bašské kulturní komise.

Uznání si zaslouží nejenom členové bašského pěveckého sboru, ale také dirigentka Janina Ptaková, která ke zkouškám se sborem do Bašky a vystoupením dojíždí až z Havířova. Především její zásluhou je, že bašský sbor má tak dobrou úroveň. Odměnou bašským zpěvákům, stejně jako mnohým jiným členům pěveckých sborů, je především poděkování, potlesk a slova uznání. „Jsme rádi, že naše koncerty jsou návštěvníky přijímány s takovou srdečností a zájmem. Pro všechny členy našeho sboru to je obrovská vzpruha. Moc bych si přál, aby tomu bylo i v dalších letech. Jsou také výzvou, abychom ve své činnosti pokračovali, a tak alespoň symbolicky vyjádřili svůj vděk nezapomenutelnému příteli našeho sboru, českému pěvci Eduardu Hakenovi,“ uvedl předseda bašského sboru Michal Válek.

FRANTIŠEK VANÍČEK