Jeden z účinkujících členů Místecké Violy Jan Kukuczka napsal: „Dílo o celkovém počtu 1 752 veršů spatřilo světlo světa za velmi krutých podmínek v prostředí leopoldovské věznice kolem roku 1955. Básník Václav Renč (1911-1973) byl křesťansky orientován a jakýkoliv pohled na svět v tomto duchu byl pro tehdejší vládnoucí moc nežádoucí. Dílo bylo tvořeno v atmosféře plné cynického násilí. Vězňům ovšem nesmírně pomáhala přežít psychický nátlak bachařů v prostředí nedobytné tvrze ze 17. století. Mnozí vězni se text naučili zpaměti a předávali si ho ústním podáním. V roce 1958 bylo dílo dle možností zkompletováno. Když byl básník v rámci takzvané druhé amnestie s podlomeným zdravím v květnu 1962 propuštěn na svobodu, mohl učinit poslední korektury a dát tak barokně laděnému dílu konečnou podobu.“

Asi padesátka návštěvníků byla přivítána moderátorkou celého programu Vlastou Blizňákovou a pak už se mohla nerušeně zaposlouchat do příběhu svaté rodiny až do části narození Ježíše.

Verše byly velmi vkusně doplňovány písněmi Scholy od sv. Jana Křtitele. Program byl jakýmsi vyvrcholením umělecké činnosti Místecké Violy za uplynulých pět let. Své pětileté trvání se chystají tito nadšení literáti patřičně oslavit se svými příznivci 19. ledna od 15 hodin v Katolickém domě v Místku.