Autor zde řeší především dva problémy: snaží se vysledovat hlavní tendence a pravidelnosti vývoje textilního průmyslu lnářského a bavlnářského na Místecku a Frýdecku v období od vzniku městské a venkovské plátenické výroby v regionu přibližně v 17. století do období, kdy se zde prosadila strojní, továrně organizovaná velkovýroba, a zároveň na příkladu konkrétního regionu řeší obecnější otázku takzvané protoindustrializace.

Knihu tvoří pět hlavních kapitol Počátky plátenictví na Místecku a Frýdecku, Zapojení venkovských tkalců do výroby pro nadregionální trhy, Na cestě k průmyslové revoluci, Počátky továrního průmyslu bavlnářského, Protoindustriální formy a způsoby produkce ve věku moderních továren. Ty jsou dále funkčně členěny, a jeden exkurz zabývající se konkrétním příběhem jednoho z místních továrníků Adolfa Landsbergera.

Publikace je doplněna soupisem použitých pramenů a literatury, německým resumé, jmenným a místním rejstříkem a průběžně v textu také více než čtyřmi desítkami černobílých fotografií. Publikace je k dostání ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek v Bezručově ulici.

TOMÁŠ ADAMEC
Autor je ředitelem Státního okresního archivu Frýdek-Místek.