„V prvé řadě je třeba říct, že se tyto akce mohou konat pouze ve stavbách k tomuto účelu určených, to je ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. Počet osob stanovených projektovou dokumentací pak nesmí být v době konání akce překročen," zdůraznila Petra Růžičková z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku.

Ilustrační fotoÚčinné navedení

Únikové cesty a východy musí být v době konání plesu označené, volné a použitelné. Nelze tolerovat případ, kdy východ sloužící pro únik lidí je uzamčen s tím, že klíč je umístěn u obsluhy, která v případě potřeby východ odemkne.

„Při požáru nebo jiné mimořádné události se obsluha s klíčem k východu ani nemusí dostat. Rovněž je nutné připomenout, že zřetelné vyznačení směrů úniku bezpečnostními značkami má za úkol zajistit rychlé a účinné navedení unikajících osob z objektu na volné prostranství nejkratší možnou cestou," vysvětlila Petra Růžičková.

Nevhodná výzdoba

Velkým problémem se může stát nevhodná výzdoba sálů, zejména hořlavými materiály pod stropem.

Pokud se ples koná v prostoru určenému ke shromažďování lidí, pak nad místy, kudy unikají osoby a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru, nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření odpadávají nebo odkapávají.

Pokud se nejedná o shromažďovací prostor, pak v prostorách pro více než 10 lidí nesmí být hořlavé látky na více než 30 procentech plochy pod stropem, dále nesmí být umístěny v prostoru vstupu, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Nebezpečné balonky

„Pokud jsou v průběhu akce realizována vystoupení s otevřeným ohněm a podobně, musí pořadatel provézt další bezpečnostní opatření. Je zakázáno plnění balonků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs. Takto naplněné balonky se nesmí sloužit ani jako výzdoba," řekla Petra Růžičková.

Pořadatel je také povinen zabezpečit dostatek provozuschopných hasebních prostředků. Provozuschopnost hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů, jejich přístupnost a vhodné rozmístění zajišťuje možnost jejich použití v případě vzniku požáru a zvyšuje šance jednak na uhašení požáru v jeho počáteční fázi, tak na eliminaci následných škod.