„Součástí výtvarného vzdělání na naší škole jsou i dějiny výtvarné kultury, tedy seznamování s životem a dílem výtvarných umělců. Vincenta van Gogha jsme si vybrali nejenom proto, že se jedná o významnou a zajímavou osobnost dějin umění, ale také kvůli jeho práci s barvou, malířské technice i námětům. S žáky a studenty jsme postupně zkoumali barvy, kompozici při lepení obrázků z proužků papíru, hledali jsme v jeho obrazech ukryté významy a volně jsme je interpretovali a upravovali podle vlastního výtvarného záměru. Některé obrazy jsme zkoumali opravdu z blízka, studovali každý detail či tah štětcem, až vznikly obrovské nadživotní kopie originálů složené z více částí,“ vysvětlila učitelka výtvarného oboru ZUŠ Třinec Markéta Hlavničková.

Druhá část výstavy prezentuje absolventské práce nejstarších studentů ZUŠ pod vedením učitelky Anny Šenkové.