Knížku pod názvem Čisté vody pramen pokřtili ve čtvrtek ve Frýdlantu nad Ostravicí. Autor důkladně seznámen s tvorbou Pituchové rozdělil své dílo do několika pasáží počínaje dětstvím, vzpomínkami na tehdejší život, těžké pracovní začátky či poselství rodinného odkazu. Životním mezníkem byla pro autorku těžká choroba, po jejímž překonání jakoby pokropená živou vodou se pustila vstříc svým ideálům zaznamenat rodnou starohamerskou mluvu, lidové obyčeje a zejména lidové písně, básničky a pověsti.

Desítky hodin trávila rozhovory s pamětníky na horských samotách, prostými lidmi pro které byl jedinou časomírou západ slunce a kokrhání kohouta a jediným kodexem Boží přikázání. Hluboce na ni zapůsobilo setkání s význačnými osobnostmi, jakými byl syn básníka Kaluse Jaromír, nebo Ivo Lange (syn učitele Antonína Langeho), který měl úzký vztah s básníkem Petrem Bezručem. Jsou zde i vzpomínky na Ondru Lysohorského, Bezruče, nebo Annu Dřevjanou, kterou se autorka inspirovala. Nechybí ani dobové fotografie a zajímavé koláže, jimiž je Pituchová autorkou.

Zaplněná Janáčková síň ve Frýdlantu vzdala ve čtvrtek lidové autorce hold četnými květinovými dary i bouřlivým potleskem. Atmosféru obohatila cimbálová muzika Kotci, která autorku tradičně doprovází. Mezi přítomnými byly i starostky Starých Hamrů a Lhotky (ke kterým má Františka Pituchová celoživotní vřelý vztah), nechyběl ani starosta Frýdlantu nad Ostravicí.

JAROMÍR KAHÁNEK