Básnickou sbírkou s názvem „Aniž tvůj že jsem“ se autorka nechala inspirovat životem a dílem Karla Hynka Máchy, čímž zároveň připomenula dvousté výročí od jeho narození. „Lydie Romanská si vysloveně přála pokřtít svou třináctou knihu přímo v prostorách zdejší knihovny. Dobře to tady zná a ví, že poezii se zde daří. Už několik let je členkou odborné poroty, která hodnotí práce básníků-amatérů, kteří se zúčastňují literární soutěže Můj svět,“ připomenul ředitel Městské knihovny ve Frýdku-Místku Tomáš Benedikt Zbranek, jenž byl zároveň i jedním z kmotrů.

„Má sbírka má dva oddíly. Je skutečně inspirovaná tvorbou K. H. Máchy, který byl velkou básnickou osobností. Tvořila jsem ji tak, že jsem vždy napsala báseň, ke které jsem až pak citlivě přiřadila verš od tohoto velikána české poezie,“ řekla během křtu přítomným čtenářům, kteří obsadili prakticky všechny přichystané židle.

Autorka jim vysvětlila, že nerozlišuje poezii na mužskou a ženskou – ale na dobrou a špatnou. „Každá báseň by měla být novou zkušeností,“ zamyslela se Romanská, která svou úplně první báseň napsala ve svých třinácti letech. „Od narození jsem toužila po něčem snovém a ušlechtilém. Když mi nevyšel balet, hra na harfu a klavír, skončila jsem u psaní poezie, bez které si svůj život už vůbec nedokážu představit,“ řekla autorka. O hudební doprovod se během celého večera postaral Pavel Býma.

Romanská se věnovala i próze, z polštiny přebásnila knihu veršů pro děti, je autorkou muzikologické studie o Dobroslavu Lidmilovi, napsala knihu o životě a díle Bohumila Pavloka. Podílí se také na řízení časopisu ostravského střediska Obce spisovatelů „Průhledy“. Jako členka Rady Obce spisovatelů v Praze koordinuje činnost střediska s ústředím. Řídí také Základní uměleckou školu Dobroslava Lidmily v Ostravě-Svinově.