Malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka i sběratelka lidové slovesnosti Helena Salichová se narodila 25. dubna 1895 v Kyjovicích. Vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Byla velmi plodnou autorkou a její dílo je obsáhlé jak po stránce malířské, grafické či ilustrační, tak po stránce literární a etnografické. Ve své psané tvorbě tíhla k pohádkám a pověstem. Mezi nejvýznamnější v této oblasti patří například sbírka Ze starých časů: kronika slezského kraje.

Salichová rovněž sbírala lidovou slovesnost. Autorka byla v uměleckém kontaktu s Vojtěchem Martínkem či Leošem Janáčkem, který dokonce zhudebnil několik jí sebraných písní. Za její celoživotní uměleckou činnost získala v roce 1975 titul zasloužilá umělkyně. Ve stejném roce pak v Ostravě zemřela. Letos v létě vyšla monografie Helena Salichová, autorem je Petr Pavliňák.

Výstava Život na vesnici představuje kolekci děl s tématikou polních prací a venkova, ke kterému měla autorka velmi blízký vztah. Osobitým stylem zachycuje slezskou krajinu i život na vesnici. Pro její obrazy je příznačný zjednodušený tvar a specifická barevnost.

Kromě Brušperka můžete shlédnout rozsáhlé dílo Salichové v galeriích v Ostravě, Karviné i Kyjovicích, každá obsahuje jiný aspekt její tvorby.

JOHANA LEHOCKÁ