Hlavním posláním sympozia není ani tak samotné prezentování jednotlivých umělců, jako hlavně výměna zkušeností. „Sešly se tu skutečně největší evropské špičky v oboru. Pro všechny je to úžasná příležitost výměny zkušeností. Každý z účastníků používá jinou technologii práce se smaltem a každý má také jiný způsob vnímání. Na klasických výstavách je možné vidět výsledky práce smaltérů, tady na sympoziu ale vidíme, jak díla vznikají, povídáme si o práci a porovnáváme zkušenosti,“ vysvětlila známá frýdecko-místecká výtvarnice Eva Kučerová-Landsbergerová.

Letošní ročník sympozia probíhá v prostorách firmy Ametyst Moravia, která výtvarníkům poskytla zázemí, a hlavně technické vybavení, bez kterého by díla nemohla vzniknout. Smaltérství má ve Frýdlantu stopadesátiletou tradici, výtvarníci tak tedy pracují a experimentují s materiálem ve Frýdlantu běžně používaným a snaží se dále ověřovat a rozvíjet různé výtvarné i technologické postupy. Každý z umělců ve Frýdlantu vytvoří průměrně pět až deset výtvarných děl. Počet děl záleží na tom, v jaké míře využívají časově náročné ruční práce nebo rychlejšího industriálního nástřiku smaltu.

Výtvarníci na konci sympozia věnují po jednom nebo dvou svých výtvorech zdejší Galerii uměleckého smaltu a litiny, která vznikla jako unikátní evropská sbírka děl z dosavadních sympozií. Zbývající práce si výtvarníci ponechají. Už tuto neděli 6. července v 11 hodin bude v místním kulturním domě zahájena výstava děl, která během sympozia vzniknou. S vytvořenými pracemi se postupně seznámí i lidé v Českém Těšíně a počítá se také s výstavami v Polsku, Londýně a snad i ve Frýdlantu v Čechách.