V Muzeu Beskyd se snaží, aby výstavní program byl pestrý jak po obsahové stránce tak také tématické z různých oblastí umění a lidské činnosti. Proto alespoň jednu výstavu ročně věnují i fotografií, což je případ právě výstavy Zdeňka Stuchlíka.

O vystavenou tvorbu je mezi účastníky výstavy veliký zájem nejen po divácké stránce, ale někteří by si chtěli exponáty zakoupit do svého vlastnictví. Po dohodě s autorem si zájemci mohou fotografie pořídit jen za výrobní cenu.

V pátek 22. února v 17 hodin tak proběhne setkání místních i regionálních fotografů na kolokviu (jedná se o formu besedy u kulatého stolu), kde bude Zdeněk Stuchlík jednotlivým přítomným autorům vybírat fotografie, které by zařadil do svých veřejných prezentací mezi hosty.

Tam se také zájemci o kopie jeho tvorby budou moci dohodnout, o které práce mají zájem a další podrobnosti. Práce budou kupujícím dodány do čtrnácti dnů od této dohody.

Muzeum je pro veřejnost otevřeno v úterý, středu a pátek (8 až 12, 12.30 až 16 hodin), čtvrtek (8 až 12, 12.30 až 17 hodin), sobotu a neděli (13 až 17 hodin).

(maj)