Další setkání s názvem „V boji proti dekubitům čili jak předcházet vzniku proleženin a jak o ně správně pečovat“ se bude konat dnes od 15.30 hodin v třanovickém Sen centru a provázet jím bude Dagmar Klimková, staniční sestra chirurgického oddělení Nemocnice Podlesí. Pečující osoby si na akci mohou vyměnit své zkušenosti, vzájemně sdílet problémy a vyměnit si rady. Stráví čas s lidmi, kteří rovněž pečují o své blízké a mají podobný osud.