Manželé Smějovi bydleli se svou dcerkou Martou v bytě bývalé staré školy, kde je dnes také bašťanská pošta. Jejich sousedy a dobrými přáteli zde byla rodina legionáře a tehdejšího vedoucího pošty Ludvíka Kovala. Jedním z jeho synů, který v tomto domě prožil své mládí, byl i pozdější tvůrce zlaté éry ostravského divadla a ředitel její činohry Radim Koval.

Válečná léta se neblaze zapsala do životních osudů Frana Směje. Napsal zde vedle několika básnických sbírek pro děti také ve své době velmi úspěšný román Napsáno v horách. I když román vychází v roce 1942 v době stupňujících se válečných útrap a perzekuce, může vnímavý čtenář alespoň mezi řádky objevit ukryté myšlenky posilující naději ve svobodný život.

Po svém ročním věznění je Fran Směja propuštěn z vyšetřovací vazby. Vězněn byl společně se svým přítelem a bašťanským starostou Františkem Karáskem. V Bašce žil se svou manželkou a dcerou Martou až do léta 1945, kdy se vrací do svého rodného kraje. Fran Směja umírá 11. února 1986. Tehdejší oficiální mocí byl zneuznán a zavržen, nikoliv však zapomenut svými čtenáři.

Kulturní komise Bašky připravuje na říjen letošního roku literární besedu věnovanou této jedné z významných osobností, která se vepsala do kulturní historie nejenom našeho regionu, ale i Bašky. Spolupořadateli by měla být také i zdejší škola, vedení knihovny a Lašský smíšený pěvecký sbor. Organizátoři chtějí pozvat také dceru básníka a spisovatele Martu Jančíkovou-Smějovou s manželem a dlouholetého předního sólistu Opavské činohry Emanuela Křenka, který byl nejenom přítelem Frana Směje, ale pronesl také smuteční projev při jeho pohřbu.

FRANTIŠEK VANÍČEK