Záměrem autorů je pokusit se především připomenout ty lidi a rodáky obce, kteří svou činností nejenom v minulosti, ale také v současnosti přispívají nebo přispěli k obohacení kulturního a společenského života nejenom Bašky, ale i dalších míst našeho regionu.

Své místo by zde mohly mít také osobnosti, jejichž život není sice bezprostředně spojen s Baškou, ale svou uměleckou dráhou, publikační činností či jinak se výrazně vepsali do širšího povědomí naší společnosti. Důležitý by měl být jejich blízký a nezpochybnitelný vztah k dříve samostatným obcím Bašce, Hodoňovicím a Kunčičkám u Bašky.

Své zastoupení zde mohou mít i někteří z lidí, kteří významně přispěli k tomu, že se v Bašce podařilo postavit kulturní dům, který rozhodujícím způsobem umožňuje uskutečnit převážnou část kulturních akcí v Bašce.

V Bašce také uvažují, že obdobná fotogalerie by mohla by být v prostorách sokolovny. Nabízí se rovněž hodoňovická knihovna Zdeňka Kavky, kde by své zastoupení mohli mít někteří významní hodoňovičtí lidé. Seniorklub v Kunčičkách u Bašky by byl zase určen místním.

Pro výběr k zařazení do fotogalerie se nabízí mnoho jmen. Zvažuje se rovněž myšlenka, že na jejich výběru, který nemusí být konečný, by se mohli podílet nejenom členové kulturní komise, ale i lidé z Bašky, Hodoňovic i Kunčiček u Bašky. (fv)