Už ve čtvrtek 19. listopadu to bude beseda se záhadologem, spisovatelem a scénáristou Arnoštem Vašíčkem s názvem Návrat strážce duší. Vašíček povypráví o knize, která je plná překvapivých hypotéz a konspiračních teorií. Navazuje na nové díly televizního seriálu a pokouší se poodhalit další záhady naší historie. Zájemci mohou přijít v 18 hodin, předprodej vstupenek je v knihovně a infocentru.

Do Třince pak zavítá i populární česká socioložka a publicistka Jiřina Šiklová. Besedovat se bude o sociologii v Česku, gender studies či o fenoménu stárnutí. Setkání s Jiřinou Šiklovou pro veřejnost se uskuteční v pondělí 23. listopadu v 17 hodin.

Zájemci z řad seniorů mají možnost ve středu 25. listopadu od 14 hodin – na toto setkání je však nutné se v knihovně předem přihlásit, a to nejpozději do 16. listopadu osobně, případně telefonicky.

Jiřina Šiklová se mimo jiné zabývá vědním oborem sociální gerontologie, čili problematikou stárnutí a stáří, mezigeneračními vztahy nebo gender studies, tedy postavením žen u nás.

Po roce 1989 iniciovala založení katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum a knihovnu Gender Studies v Praze. Šiklová je členkou mnoha správních rad nestátních nadací (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77-Konto Bariéry, Nadace VIA) a členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů (Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research).

V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy. V roce 1999 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy I. stupně, v únoru 2000 získala medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.