Z písma je možné zjistit vitalitu, temperament, pracovní výkonnost, hodnotovou orientaci, fantazii a kreativitu, sebeovládání, citovost a způsoby myšlení. Míru obecné i sociální inteligence – schopnost empatie, strategii chování vůči druhým, vztah k sociálnímu okolí a mnoho dalších osobnostních rysů. Jak myslíme a cítíme, tak i píšeme. Člověk zaměřený na celek, přátelský, odvážný, schopný riskovat a rychle se rozhodovat i pracovat bude mít zcela odlišné písmo od člověka jdoucího více do hloubky – zaměřeného na detaily, uzavřeného, opatrného, pečlivého, pomalejšího v rozhodování i činnosti.

Pro úspěšné jednání je nutné rozdílným způsobem komunikovat s každým z uvedených typů. K tomu je ale nezbytné nejprve si ujasnit, s kým vlastně jednáme. Mnoho nám prozradí pohled na písmo či podpis partnera, s nímž jednáme. Závaznou přihlášku je nutno zaslat a zaplatit do 9. dubna. Bližší informace získáte na úseku vzdělávání 558 387 151, 724 155 787, fax: 558 387 153, e-mail: vzdelavani@trisia.cz.