K vidění budou nově vytvořené exponáty – tentokrát výtvarníci pracovali s žulou. Dvě plastiky jsou instalovány v blízkosti cesty svažující k nemocnici, další sochu v podobě přírodní fontány si budete moci prohlédnout u hlavní budovy nemocnice. Jeden z exponátů bude zanedlouho instalován také v polské Ustroni.

Letošní ročník Třineckých dnů umění je již desátý v pořadí. Jeho výjimečnost podtrhuje spolupráce s polským partnerem – Stowarzyszenie promocji i rozwoju Ustronia. V rámci celoročního česko-polského projektu spolufinancovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński OPPS ČR – PR 2007 – 2013 je výtvarné sympozium první velkou akcí využití arteterapie v praxi. Na sympozium volně navazují další společné aktivity – výtvarná dílna pro dětské pacienty Nemocnice Třinec, miniveletrhy arteterapie a další akce pro hospitalizované pacienty. Nosným prvkem celého projektu je využití arteterapie a tomu odpovídá i název projektu Třinecké dny umění – Arteterapie bez hranic.